Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği Yayımlandı!

3 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği yayımlandı! Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu meslek etikleri hakkında yeni yönetmelik yayımlandı.

EMLAK HABERLERİ 03.08.2019 - 08:41 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

3 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliği yayımlandı!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu meslek etikleri hakkında yeni yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yeni yönetmelik ile beraber jeoloji mühendislerinin mesleki çalışmalarının niteliğini ve güvenilirliğini arttırmak, jeoloji mühendisliği uygulamalarında kabul edilmiş/edilebilir davranışları belirlemek ve mükemmelliği teşvik etmek, mesleki hizmet uygulamalarının standartlarını yükseltmek, mesleki etkinliklerinde topluma, doğaya, mesleğe, meslektaşlarına, hizmet verdikleri gerçek ya da tüzel kişilere, Jeoloji Mühendisleri Odasına ve birey olarak kendilerine karşı mesleki davranış ve sorumlulukları için bir çerçeve oluşturmak amacıyla meslek mensuplarının uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlenmiş oldu. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odasından:TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI MESLEK ETİĞİ YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, jeoloji mühendislerinin mesleki çalışmalarının niteliğini ve güvenilirliğini arttırmak, jeoloji mühendisliği uygulamalarında kabul edilmiş/edilebilir davranışları belirlemek ve mükemmelliği teşvik etmek, mesleki hizmet uygulamalarının standartlarını yükseltmek, mesleki etkinliklerinde topluma, doğaya, mesleğe, meslektaşlarına, hizmet verdikleri gerçek ya da tüzel kişilere, Jeoloji Mühendisleri Odasına ve birey olarak kendilerine karşı mesleki davranış ve sorumlulukları için bir çerçeve oluşturmak amacıyla meslek mensuplarının uymaları gereken asgari etik ilkeleri düzenlemektir.(2) Bu Yönetmelik, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde serbest olarak çalışan ve jeoloji mühendisliği faaliyetinde bulunan bütün jeoloji mühendislerini kapsamaktadır.DayanakMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.TanımlarMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;a) Jeoetik: Jeoloji Mühendisliğinin temel mesleki etik ilkeleri ile TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliğini,b) Oda: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasını,c) TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini, ifade eder. Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@