Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Tasarım Gözetmenliği ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ Değişti!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

EMLAK HABERLERİ 01.01.2020 - 08:07 15.07.2021 - 00:11 Emlak 365

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ, 31 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ile ele alınan tasarım östeimi ve kontrolü hizmetleri tebliği değiştiridi. Yeni tebliğ ile beraber tasarım gözetimi almak isteyen kişielirn almaları gereken asgari puan tutarları yeniden belirlenmiş oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA YAPILACAK TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ HİZMETLERİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞMADDE 1 – 11/1/2019 tarihli ve 30652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğin geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen “1/1/2020” ibaresi “1/1/2021” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (c) bendi eklenmiştir.“a) Tüm uzmanlık alanları için Komisyon tarafından Ek-2’ye göre yapılacak değerlendirme sonucu asgari (3 numaralı göstergeden en az 8 puan alınmak kaydıyla) 42 puanı sağlaması veya,”“c) Yukarıdaki (b) bendine göre TGUA-1 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında sadece Esaslar Tablo 3.3’e göre BYS≥3 olan binalar için geçici sicil ile hizmet alınabilir. TGUA-1, TGUA-2 ve TGUA-3 uzmanlık alanlarında BYS≥5 olan binalar için Bakanlığa herhangi bir bildirim yapılması gerekmez.”MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@