Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı!

16 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile TTK Genel Müdürlüğü taşınmazları için uygulanacak olan yeni yönetmelik yayımlandı.

EMLAK HABERLERİ 16.12.2019 - 09:22 15.07.2021 - 00:11 SERHATMEDYA

16 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile TTK Genel Müdürlüğü taşınmazları için uygulanacak olan yeni yönetmelik yayımlandı. Yayımlanan yeni yönetmelik ve yapılan önemli değişiklikler haberimizde...

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresine İlişkin Yönetmelik 16 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumundan:TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT TAŞINMAZLARIN İDARESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ile Müesseselerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisler ile taşınmazların satışı, kiraya verilmesi, sınırlı ayni hak tesisi, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, ecrimisil ve tahliye işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; TTK Genel Müdürlüğü ve bağlı müesseselerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya üzerindeki yapı ve tesisler ile taşınmazların 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre satışı, trampa edilmesi, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması ile taşınmazların kiraya verilmesi, üzerlerinde leh ve aleyhe mülkiyet dışında sınırlı ayni bir hak tesisi, geçersiz işgalleri halinde tahliye ve tazminat talepleri gibi işler ile Kuruma ait çay ocakları, lokal, tabldot, misafirhane ve benzeri sosyal tesislerin işletme amaçlı kiraya verilmesi ve bu işlerin ihalelerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri, komisyonların kuruluş, işleyiş ve üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar.(2) 64 üncü maddede yer alan kamu kurum ve kuruluşları dışındaki gerçek ve tüzel kişilere taşınmazların satışı, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması 4046 sayılı Kanuna göre Özelleştirme Yüksek Kurulundan/Cumhurbaşkanı veya yetkilendireceği makamdan alınan yetkiye göre yapılır.(3) Misafirhane ve diğer sosyal tesislerin satılması, trampası, arsa veya kat karşılığı inşaat yaptırılması, üzerlerinde sınırlı ayni hak tesis edilmesi veya diğer yöntemlerle değerlendirilmesi konularında 26/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü saklıdır. DayanakMADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.TAMAMINA ULAŞMAK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ... Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@