Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Kura Çekimi İle Temizlik Görevlisi Ve Güvenlik Görevlisi Kadrolarına Sürekli İşçi Personel Alımı Yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de bir ilan yayımlanarak bakanlık bünyesinde çalıştırılmak üzere çeşitli kadrolarda sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Hangi kadrolarda kaç işçi alımı yapılacak?

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Kura Çekimi İle Temizlik Görevlisi Ve Güvenlik Görevlisi Kadrolarına Sürekli İşçi Personel Alımı Yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 5 Nisan 2021 tarihli resmi gazete'de personel alım ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere çeşitli kadrolarda sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. 4857 sayılı İş kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işçi alımları gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre açılan sürekliişçi kadrolarına başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapacaklar. Başvuru işlemleri 5 Nisan 2021 ile 9 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İş başvuruları yalnızca İŞKUR sistemi üzerinden online olarak yapılacak. Başka bir yolla başvuru kabul edilmeyecek.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-18 yaşını tamamlamış olmak
-Askerlik ile ilişiği olmamak
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarında görevlerinden çıkarılıp ihraç edilmemiş olmak
-Başvuru özel şartlarını karşılıyor olmak
-Şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatında çalışıyor olmamak
-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı alıyor olmamak
-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NELERDİR?

-Adaylar ikamet ettikleri illerde ilan edilen kadroların yalnızca birisine başvuru yapabilirler
-Alınacak işçilerin deneme süreli 60 gün olacak
-Başvuran adaylar vardiyalı çalışmayı kabul etmiş sayılırlar
-Adayların görevlerini yapmasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu olmamalıdır
-Ataması yapılan sürekli işçiler 3 yıl tayin talebinde bulunamayacaklar

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı Kura Çekimi İle Temizlik Görevlisi Ve Güvenlik Görevlisi Kadrolarına Sürekli İşçi Personel Alımı Yapacak - Resim 1

HANGİ KADROLARDA KAÇ SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sürekli işçi alımı kapsamında en az önlisans mezunu 75 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Bu kadrolara başvuracak adayların 30 yaşını tamalamamış olmaları, geçerlilik süresi dolmamış silahlı ibareli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmaları, erkek adayların 170 cm ve kadın adayların 160 cm boyunda olmaları gerekmektedir.

Bir diğer sürekli işçi alımı kadrosu temizlik görevlileri olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı en az ilköğretim ve en fazla lise mezunlarından 55 temizlik görevlisi alımı yapacak. Bu kadrolara başvuran adaylardan 30 yaşını tamamlamamış olmaları istenecek.

Her iki kadroya yerleştirilecek adaylar için 26 Nisan 2021'de kura çekimi yapılacak. Kura çekimi ile açık iş sayısının her il ve unvan için dört katı kadar asil ve yine aynı sayıda yedek aday belirlenecek.