Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat'taki Cumhurbaşkanlığı köşküne Anayasa Mahkemesi izin vermedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı köşkü yapacağız. Ahlat’ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacağız. Malazgirt Savaşı’nın yaşandığı yeri milli park ilan ettik” diyerek duyurduğu Van Gölü kıyısına yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Ocak ayında 'torba yasa'yla getirilen kanun hükümlerini Anayasa Mahkemesi (AYM) iptal etti.  İptal edilen kanun hükümleri kapsamında 'köşk alanının' gösterildiği kroki de iptal edildi.

Emlak Haberleri 25.07.2019 - 00:00 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Ahlat’a Cumhurbaşkanlığı köşkü yapacağız. Ahlat’ta 10 dönüm alanda, 1071 metrekare oturma alanına sahip bir otağ merkezi yapacağız. Malazgirt Savaşı’nın yaşandığı yeri milli park ilan ettik” diyerek duyurduğu Van Gölü kıyısına yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Ocak ayında 'torba yasa'yla getirilen kanun hükümlerini Anayasa Mahkemesi (AYM) iptal etti.  İptal edilen kanun hükümleri kapsamında 'köşk alanının' gösterildiği kroki de iptal edildi.

Doğal güzelliğiyle ziyaretçileri etkileyen Van Gölü’nün kıyısında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için 'torba yasa'yla ilgili olarak Anayasa Mahkemesi flaş bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi’nin aldığı flaş kararla Van Gölü kıyısına yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve 'köşk alanının' gösterildiği kroki de iptal edildi.KIYILAR VE SAHİL ŞERİTLERİ DOLDURMA VE KURUTMA YOLUYLA YAPI VE YAPILAŞMA YAPILAMAZ!Cumhuriyet Halk Partisi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'na, 7162 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle eklenen ek 2. madde ile ekli (1), (2), (3) ve (4) nolu krokiler ile listelerin iptalini istiyordu. İptali istenen ek 2. madde şöyledir; "Ek Madde 2- (Ek: 18/1/2019-7162/7 md.) Ekli (I), (2), (3) ve (4) nolu krokiler ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda bu Kanunun kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümleri uygulanmaz."Bu düzenleme, Çandarlı Limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize dolgu alanı ve Bitlis Ahlat'taki alanı kapsamaktadır. Mahkeme, " yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinin bir bütün olarak uygulanmayacağı belirtilmekle birlikte söz konusu alanlarda yapılacak yapı ve yapılaşmaların hangi ilkelere, kurallara ve sınırlamalara tabi olacağı düzenlenmemiştir." gerekçesiyle 4'e karşı 10 oyla iptal kararı almıştır.İnstagram Hesabımız için TIKLAYINAndroid uygulamamız için TIKLAYINIZİOS uygulamamız için TIKLAYINIZ Emlak365.comİptal gerekçesi tam olarak şu şekildedir:23. 3621 sayılı Kanun kapsamında kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin olarak getirilen yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümler bu alanların doğal ve kültürel özellikleri gözetilerek tabii servet ve kaynak olarak değerlerinin korunması amacına ve bu alanlardan yararlanmada öncelikle kamu yararının gözetilmesi esasının gerçekleşebilmesine hizmet etmektedir. Ancak anılan hususlarda ne şekilde düzenleme yapılacağı kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamında bulunduğundan iptali talep edilen kurallar kapsamında kalan ve ekli kroki ile listelerde sınır ve koordinatları gösterilen alanlardaki yapı ve yapılaşmalar yönünden mevcut yasal düzenlemelerden farklı düzenlemeler getirilebilmesi mümkün olmakla birlikte söz konusu düzenlemelerin de Anayasa'nın 43. ve 56. maddelerinde belirtilen esaslara aykırı olmaması gerekir.24. Bu kapsamda faaliyetlerinin özelliği gereği kıyıda yapılması zorunlu olan kamuya yararlı yapı ve tesislerin yapılabilmesi mümkün olmakla birlikte söz konusu yapı ve tesislere ilişkin yasal düzenlemelerde, Anayasa'nın kıyıların ve çevrenin korunmasına ilişkin hükümlerine uyulması zorunludur. Anayasa Mahkemesinin 5/1/2006 tarihli ve E.2005/98, K.2006/3 sayılı kararında da belirtildiği üzere kamu yararı amacıyla faaliyetlerinin gereği olarak kıyıda yapılması zorunlu olan yapı ve tesislerin kullanımının bu zorunlulukla sınırlı olduğu, dolayısıyla bu yapı ve tesislerin olağan ihtiyaçlarıyla ilgisi olmayan yapılaşmalara izin verilemeyeceği açıktır.25. Dava konusu kurallarla Kanun'a ekli kroki ve listelerde sınır ve koordinatları gösterilen Çandarlı Limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize dolgu alanı ve Bitlis Ahlat'taki alanda Kanun'un kıyılar, sahil şeritleri, doldurma ve kurutma yoluyla kazanılan arazilere ilişkin yapı ve yapılaşmaya dair sınırlayıcı hükümlerinin bir bütün olarak uygulanmayacağı belirtilmekle birlikte söz konusu alanlarda yapılacak yapı ve yapılaşmaların hangi ilkelere, kurallara ve sınırlamalara tabi olacağı düzenlenmemiştir. Bir başka deyişle söz konusu alanlarda yapılacak yapılara ilişkin olarak kıyı hukuku rejimi yönünden tabi olunacak herhangi bir kural bulunmamakta ve bu konuda denetimsiz bir alan oluşmaktadır. Bu durum ise Anayasa'nın 43. ve 56. maddeleri ile devlete verilen çevreyi ve kıyıları koruma görevinin yerine getirilmesine engel oluşturmaktadır.26. Devletin gözetim ve denetim görevini yerine getirmesini sağlayacak kurallara yer verilmeksizin belirli alanlardaki yapılaşmaların 3621 sayılı Kanun'daki sınırlamalardan istisna tutulması, aynı zamanda hukuki belirsizliğe de yol açmaktadır. Söz konusu belirsizliğin ortadan kaldırılması, devletin gözetim ve denetim yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için Kanun'a ekli kroki ve listelerde gösterilen alanlarda Anayasa'da öngörülen ilkelere uygun yasal düzenleme yapılması zorunludur. Bu zorunluluğun gereğini yerine getirmeyen kurallar Anayasa'nın 2. maddesiyle bağdaşmamaktadır.27. Açıklanan nedenlerle kurallar Anayasa'nın 2., 43. ve 56. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@