Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamı için Türkiye’nin herhangi bir yerinden notere başvurmak yeterlidir. Kısa süre içerisinde bu talep değerlendirilir. Değerlendirme sonrasında ise temin edilmesi işlemi tamamlanır. Veraset ilamı için gerekli olan belgeler ise şu şekilde sıralanır.

Veraset İlamı İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamı için gerekli olan belgeler, şu şekilde sıralanır:

 1. Miras bırakan kişi tarafından, miras üzerinde hak kazanan kişiye ait nüfus kayıt örneği,
 2. Miras bırakan kişinin ölüm belgesi,
 3. Veraset ilamının alınmasına ilişken talep içeren bir dilekçenin olması gerekir.

Veraset ilamı için Türkiye’nin herhangi bir yerinden notere başvurmak yeterlidir. Kısa süre içerisinde bu talep değerlendirilir. Değerlendirme sonrasında ise temin edilmesi işlemi tamamlanır. Temin edilme sürecinde kişilere ait olan nüfus kayıt örneği ve T.C. kimlik kartının bulunması yeterli olur. Tüm miras sahiplerinin notere gitmesi şartı da aranmaz. Bu sayede mirasçı vasfı bulunan tek bir kişi, noter huzurunda bu belgeleri teslim ederek, veraset ilamını alma hakkına sahiptir.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamının çıkarılması iki farklı yol kullanılarak yapılır. Bu yöntemler şu şekilde sıralanır:

 1. Birinci yol olarak kişiler öncelikli olarak notere başvuru yapar. Nüfus kaydı belgesine sahip olan mirasçı eğer noter kanunu gereklerine ait kriterleri sağlıyor ise veraset ilamını direkt olarak almaya hak kazanır.
 2. İkinci yöntem olarak kişiler Sulh Mahkemesi kararına ilişkin sonuç bekleyerek, veraset ilamını almak için başvuru yapar. Bu sayede miras hakkında pay sahibi olan kişiye veraset ilamı verilir.

Nüfus kayıt örnekleri hem noter hem de Sulh Mahkemesine başvurularında incelenir. Eğer yabancılık taşıyan kriterler tespit edilir ise bilirkişi ya da tanık dinlemesi yollarına başvurulur. Eğer yabancılık unsuru tespit edilemez ise veraset ilamı kısa süre içerisinde çıkarılır.

Veraset İlamının Çıkarılması Ne Kadar Sürer?

Veraset ilamının çıkarılması için gerekli olan süre, 1 ay içerisinde başvuruların tamamlanmasından sonra başlar. 1 ay içerisinde başvuru yapıldıktan sonra veraset ilamı süreci şu şekilde ilerler:

 1. Miras bırakan kişinin ölümü gerçekleştikten sonra hemen kişilerin başvuru yapmasına bağlı olarak bu süreç başlayabilir.
 2. Kişilerin bırakılan miras üzerinde mirasçı vasfının olduğunu öğrendiği zaman diliminin de bu süreç başlayabilir.

Veraset ilamı için yasal veya atanmış olan bir mirasçının varlığı olması gerekir. Yasal anlamda mirasçı olunduğu ispatlanmasın da ise atanan kişilerin noter ya da mahkeme kararında ispat yoluna gitmeleri gerekir. Diğer yandan yasal olarak kanıtlanan mirasçıların ise basit bir şekilde kimlik ibrazı belgesine sahip olmaları yeterlidir.

Veraset İlamı nedir?

Veraset ilamının tanımlaması, mirasçılara ait belge olarak yapılır. Mirasçıların sahip olduğu bu belge, miras bırakan kişinin ölmesinin ardından alınan, yasal olarak mirasın kimlere hangi oranlarda bırakıldığına ilişkin esasları içerir.

Bu belgenin özellikleri şunlardır:

 1. Mirasçıların sahip olması gereken bir belgedir.
 2. Ölüm halinin oluşması durumunda, mirasçıların kim olduğunu gösterir.
 3. Yasal olarak ispatlanan mirasçıların mirastan alacakları oranları gösterir.
 4. Aksi bir durum ispatlanıncaya kadar veraset ilamı geçerliliğini korur.

Veraset ilamının içerdiği haklar bizzat belirtilen kişiler tarafınca oldukça önem teşkil eder. Bırakılan miras haklarının paylaştırılma esasları veraset ilamının oranlarına uygun olarak paylaştırılır.

Veraset İlamı Başvuruları Nereye Yapılır?

Veraset ilamının başvuruları, iki farklı yerden yapılabilir. Bu iki yer için aşamalar şu şekilde yürütülür:

 1. İlk olarak veraset ilamının talebi için notere başvuru yapılır. Burada veraset ilamının çıkarılmasına yönelik talepte bulunacak kişi, mirası bırakan kişinin yakınlık ilişkisi oldukça önem teşkil eder. Mirası bırakan kişi ile kan bağı ilişkisi bulunan kişiler bu yolu tercih edebilir.
 2. İkinci bir yol olarak mahkemeye başvuru yapılarak veraset ilamının talebi yapılır. Burada kan bağı gibi yakın bir ilişki şartı aranmaz. Mirası bırakan kişi ile herhangi bir yakınlık ilişkisi bulunmayan kişiler bu yol ile başvuru yapabilir.

Veraset ilamı için başvuru yapılacak olan mahkemeler Sulh Hukuk Mahkemesi’dir. Nüfus kayıt işlemlerinde yabancılık unsuru kriterleri tespit edilen kişiler mahkeme yoluna başvuru talebinde bulunmalıdır. Aynı zamanda bu kişiler bilirkişilerce inceleme esaslarına tabi tutulur.

Emlak365.com

SONRAKİ HABER