Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı, 2022 Matrah Dilim Tutarları Belli Oldu

Mirasçılar dikkat! 2022 yılında ödenecek olan veresat ve intikal vergisi için rakamlar 21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No 53!

Finans 21.12.2021 - 08:55 21.12.2021 - 08:59 Gülcan Özer

21 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53) kapsamında 2022 yılında uygulanacak olan yeniden değerleme rakamlarında artış yaşandı. 2022 yılında uygulanacak olan miras intikali, ivazasız intikal ve yarışma, çekiliş, milli piyango ile kazanılan ikramiyeler için uygulanacak rakamlar yeniden belirlenmiş oldu. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Tebliği kapsamında, daha önce yüzde 36,20 olarak açıklanan yeniden değerleme oranı üzerinden hesaplanan ve 2022 yılında uygulanacak olan rakamlar belirlenmiş oldu. 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlarının yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle tespit edildi. 

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) YAYIMLANDI! 

Yayımlanan tebliğ kapsamında; 

Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 10.491 TL olarak dikkate alınacak. 

veraset ve intikal vergisi

1/1/2022 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız suretle meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi, 

İlk 500.000 TL için Veraset Yoluyla İntikallerde vergi oranı yüzde 1, İvazsız intikallerde vergi oranı yüzde 10,

Sonra gelen 1.200.000 TL için Veraset Yoluyla İntikallerde vergi oranı yüzde 3, İvazsız intikallerde vergi oranı yüzde 15,

Sonra gelen 2.500.000 TL için Veraset Yoluyla İntikallerde vergi oranı yüzde 5, İvazsız intikallerde vergi oranı yüzde 20,

Sonra gelen 4.900.000 TL için Veraset Yoluyla İntikallerde vergi oranı yüzde 7, İvazsız intikallerde vergi oranı yüzde 25,

Matrahın 9.100.000 TL'yi aşan bölümü için Veraset Yoluyla İntikallerde vergi oranı yüzde 10, İvazsız intikallerde vergi oranı yüzde 30 olarak uygulanacak.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@