Yabancılara Ev Satış Prosedürü Nasıl İşler?

Türkiye'den ev alan yabancılara vatandaşlık verilmesi talebi arttırdı. Özellikle de Araplar vatandaşlık alabilmek için konut yatırımı yapmaya başladı.

Yabancılara Ev Satış Prosedürü Nasıl İşler?

Türkiye'den ev alan yabancılara vatandaşlık verilmesi talebi arttırdı. Özellikle de Araplar vatandaşlık alabilmek için konut yatırımı yapmaya başladı.

Yabancıların konut alımı oranları her geçen gün artmaya devam ederken özellikle de İstanbul ve Antalya'da konut satış rakamları katlanarak artıyor. Yabancılara konut satışı konusuda emlak sahipleri de daha yüksek fiyatlarla satış yaptıkları için istekli davranırken kendi ülkelerindeki iç savaştan kaçan Orta Doğu ülkesi vatandaşları ağırlıklı olarak Türkiye'den ev alıyor. Peki, yabancılara konut satışı prosedürü nasıl işler?Yabancılara Ev Satış Prosedürü Nasıl İşler?Yabancılarar konut satışı için Türk vatandaşı olan taraf e devlet ya da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü üzerinden online olarak randevu alabilmektedir. Yine tapudan randevu almak için 181 hattı üzerinden de işlem yapılabilmektedir. Yurt dışından arayarak tapudan randevu almak isteyen kişilerin ise 90312.593 99 00 numarasını araması gerekmektedir. Bu numarayı arayıp randevu aldıktan sonra aşağıda yer alan yabancılara gayrimenkul satışı için gerekli evraklar hazırlanarak süreç tamamlanır.Yabancıların Mülk Edinmesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?a)Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,b)Kimlik belgesi veya pasaport (Gerektiğinde tercümesi ile birlikte),c) İlgili Belediyeden, taşınmazın ''Emlak Rayiç Değeri Belgesi''nin alınması,d)Binalar için (konut, işyeri… vb.) zorunlu deprem sigortası poliçesi,e)Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6x4 ebadında).f) Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman,g)Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.Yurt dışında düzenlenen vekaletnamelerin özellikleri:- Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiği veya Konsolosluğunca düzenlenen vekaletnameler.- Yabancı ülke noterlerince ülke lisanında ilgilinin onaylı fotoğrafını da içerir şekilde düzenlenen vekaletnameler, 5 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesine göre tasdik edilip, tasdik şerhinin ülke lisanı yanında Fransızca “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresini de taşıması halinde bu tür belgeler ve vekaletnameler ile Türkçe tercümelerinde ayrıca o yerdeki Türk Konsolosluğunun tasdiki aranmaz.- Ayrıca 5 Ekim 1961 tarihli Lahey sözleşmesine taraf olmayan yabancı ülkelerin noterlerinin ülke lisanında ilgilinin onaylı fotoğrafını da içerir şekilde düzenlediği vekaletnamelerdeki noterin imzasının bağlı bulunduğu makam tarafından, bu makamın imza ve mührü o yerdeki Türk Konsolosluğunca onaylanır.Emlak365.com