Yabancılara Konut Satışı Hakkında Yeni Kanun Teklifi Mecliste!

Ev sahibi olmak isteyen yabancılara yönelik olarak yapılan kanun teklifi ile 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılması talep edildi. Teklif kabul edilirse Türk vatandaşı olmak için gayrimenkul almak isteyen yabancıların en az 1 milyon dolarlık taşınmaz alımı yapmaları gerekecek.

Emlak Haberleri 17.06.2021 - 15:22 17.06.2021 - 15:22 Serhat Karaman

İnşaat sektöründe yaşanan daralma sonrasında yabancılara konut satışı konusunda kanun değişikliği yapılmış ev sahibi olmak isteyen yabancılara vatandaşlık verilmesi hususunda uygulanan parasal sınır 250 bin dolara çekilmişti. Yapılan kanun değişikliği sonrasında yabancılara konut satışı rakamları büyük bir hızla artarken yaşanan bu artış bazı taşınmazları da beraberinde getirmişti.

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12 nci maddesinin birinci fikrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"e) En az 1 milyon Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 1 milyon Amerikan Doları veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmazın satışının vaat edildiğine dair noterden düzenlenen sözleşmenin 3 yıl süreyle devri ve terkini yapılmayacağı taahhüdüyle tapu siciline şerh edildiği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen yabancılardan (b) bendi kapsamındaki koşulları sağlayan ve en az 3 yıl süreyle Türkiye'de ikamet edenler.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

KANUN TEKİLFİ KABUL EDİLİRSE TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTEYEN YABANCILAR EN AZ 1 MİLYON DOLARLIK KONUT ALMAK ZORUNDA KALACAK! 

CHP .Balıkesir Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Dr. Fikret Şahin tarafından meclise verilen kanun tekilfinin kabul edilmesi durumunda şu anda 250 bin dolar olarak uygulanan parasal sınır 1 milyon dolara yükseltilecek. Kanun teklifi hakkında açıklam ayapan Şahin 2020 senesinde yabancıların Türkiye'den 41 bin 298 adet konut aldıklarını belirterek bu kişilerin büyük bir bölümünün kendi ülkelerindeki iç savaşlardan kaçan İran, Irak, Afganistan ve Yemen vatandaşları gibi kişilerden oluştuğunu belirterek vatandaşlık almanın zorlaştırılması gerektiğini savundu.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@