Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ Değiştirildi!

Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Emlak Haberleri 12.02.2022 - 01:45 12.02.2022 - 01:45 Gülcan Özer

Yapı Denetim Elektronik Dağıtım Sistemi hakkında uygulanacak olan yeni kuralları belirleyecek olan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik bugün itibari ile yürürlüğe girmiş oldu. 

Hatırlanacağı üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenleme ile yapı sahipleri ile yapı denetim şirketlerini bakanlık tarafından kurulan ortak bir havuzdan eşleştirmek üzere yeni bir sistem kurulmuştu. Sistemin amacı denetimi yapacak olan şirket ile inşaatı yapacak şirketlerin bağımsız olarak belirlenmesini sağlayarak denetim kalitesini üst seviyeye çıkarmak olarak açıklanmıştı. 

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 –  29/12/2018 tarihli ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ğ) Yapı grubu: Yapı için bu Tebliğ hükümlerine göre Bakanlıkça elektronik ortamda yapı denetim kuruluşu görevlendirilmesi yapılması gereken grubu,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Yönetmelikte belirtilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, on birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan “üç” ibareleri “dört” olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

çevre ve şehircilik bakanlığı yönetmeliği

Şirketler yapı denetim başvurusu için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ya da Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Yapılan başvurular ile yapı denetim şirketleri bu sayede bakanlığın kurduğu ortak havuzda eşleştiriliyorlar. Şirketler yapılan inşaatı her aşamada denetlerken, inşaatların belirlenen kurallara uygun olarak tamamlanması amaçlanıyor. 

Yapılan değişiklikler 12 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete ile yürürlüğe girerken bu tarih itibari ile havuzdan iş alacak olan yapı denetim şirketleri ile bu havuza başvuru yapan ve denetim talep eden şirketler, kişiler ve müteahhitler artık bu yönetmeliğe göre eşleştirilecek.

Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@