Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 2019 Resmi Gazete

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete ile yayımlandı. İşte yeni Yapı Denetimi Uygulama yönetmeliği!

Emlak Haberleri 10.07.2019 - 10:21 15.07.2021 - 00:15 Emlak 365

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete ile yayımlandı. İşte yeni Yapı Denetimi Uygulama yönetmeliği!

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği, 8 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete mükerrer sayısı ile değiştirildi. Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 2019

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak, denetçi mimar ve denetçi mühendislerin, adli sicil kaydı bulunmamalı, şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmeli, denetim sorumluluğu üstlenileceğine ilişkin olarak ek-14’te gösterilen form-12’ye uygun taahhüdü bulunmalı, noterlikçe tasdikli imza beyanı olmalı ve T.C. kimlik numarası İl Yapı Denetim Komisyonuna sunulmalıdır. Yapı denetim kuruluşunda görev alacak yardımcı kontrol elemanlarının ise Mimar veya ilgili Mühendis veya ilgili Teknik Öğretmen veya ilgili Yüksek Tekniker veya ilgili Tekniker veya ilgili Teknisyen olması, Mimar ve Mühendis olanların ilgili meslek odasına kayıtlı olması, şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığı ilgili sağlık kurum veya kuruluşunca belirlenmeli, adli sicil kaydı bulunmamalı, ek-19’da gösterilen form-17’ye uygun taahhüdü bulunmalı ve T.C. kimlik numarası İl Yapı Denetim Komisyonuna sunulmalıdır. Yapı denetim kuruluşu ile istihdam edilecek denetçi ve yardımcı kontrol elemanı arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren bir sözleşme akdedilir.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiş ve Ek-18 yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 Emlak365.com
Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@