Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği 2019 Resmi Gazete İle Değişti!

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

EMLAK HABERLERİ 30.05.2019 - 07:25 15.07.2021 - 00:15 Emlak 365

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapı Denetim Yönetmeliği bugünkü Resmi Gazete sayısında yayımlanan yeni yönetmelik ile değiştirildi. Yapı Denetim Yönetmeliği Değiştirilen Maddeler Hangileri?Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile değiştirilen maddeler ve yeni yönetmelik şu şekilde sıralandı;Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son bir yapı” ibaresi “Bakanlıkça esasları belirlenen son iş” olarak değiştirildi. 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “otuz işgünü” ibareleri “otuz gün” olarak revize edildi. Bunlara ek olarak aşağıda yer alan yeni ek madde eklendi. İşte yönetmeliğin tam metni...Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “son bir yapı” ibaresi “Bakanlıkça esasları belirlenen son iş” olarak değiştirilmiştir.MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan “otuz işgünü” ibareleri “otuz gün” olarak değiştirilmiştir.MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.“(7) Hizmet bedeli oranlarına ve buna bağlı olarak tespit edilecek yapı denetimi hizmet bedellerine ilişkin olarak aşağıdaki esaslar dâhilinde hareket edilir.a) Yapı denetim hizmet sözleşmesinde yer alan hizmet bedeli oranları aşağıdaki tabloya uygun şekilde alınacaktırYapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar Cetveli 

b) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen yapının bitirilmesi için öngörülen süre herhangi bir sebeple uzadığı takdirde uzayan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranlarına göre, işin kalan kısmını kapsayacak şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede öngörülen yapım süresi herhangi bir nedenle kısaldığı takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her yılı için bu fıkrada belirtilen hizmet bedeli oranları %5 azaltılarak ödenir.”MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3 ve Ek-6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

EKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...Emlak365.com
Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@