Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatlar Hakkında Yeni Tebliğ Yayımlandı!

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete ile yayımlandı.

EMLAK HABERLERİ 30.07.2019 - 08:05 15.07.2021 - 00:14 Emlak 365

Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete ile yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 30 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ yürürlüğe girdi. Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi ve Sıralamaya Alınmasına Dair TebliğBİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç ve kapsamMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci maddesi kapsamında yapı denetim izin belgesi almak için yapılan müracaatların; sıralamaya alınması ve değerlendirme esaslarının belirlenmesine, denetim izin belgesi geçici olarak geri alınan kuruluşların sıralamaya alınması, sıralamada bulunan kuruluşların sıralamadan çıkarılma esaslarının belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.DayanakMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12 nci, 32 nci ve geçici 12 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. TanımlarMADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;a) Komisyon: Merkez Yapı Denetim Komisyonunu, b) Kuruluş : Yapı Denetim Kuruluşunu,c) Yönetmelik: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğini,ç) İzin Belgesi: Yapı Denetim İzin Belgesini,d) Sıralama: Bir ilde denetim faaliyeti yapmak için müracaatta bulunan kuruluşların oluşturduğu sıralamayı, ifade eder. Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@