Yapı Kayıt Belgesi Tapuya Nasıl Çevrilir?

Usulsüzlük nedeni ile kaçak yapı statüsüne giren ve aykırılıklar taşıyan taşınmaz sahiplerine devlet imar barışı ile son bir şans daha verdi.

Kentsel Dönüşüm 18.09.2018 - 09:48 15.07.2021 - 00:19 Serhat Karaman

Usulsüzlük nedeni ile kaçak yapı statüsüne giren ve aykırılıklar taşıyan taşınmaz sahiplerine devlet imar barışı ile son bir şans daha verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hayata geçirilen imar barışı kapsamında tapusu olmayan taşınmazların tapu almalarının da önü açıldı. Ancak burada bir kavram karmaşası yaşanıyor. Çünkü yapı kayıt belgesi tapu yerine geçmiyor. Ancak tapu almak isteyen kişilerin yapı kayıt belgesi alarak ilk adımı atmaları gerekiyor. Yani tapu almak isteyen kişilerin ilk önce imar barışı başvurusunda bulunmaları, ardından yapı kayıt belgesi başvuru formu doldurmaları isteniyor. İmar Barışı Yapı Kayıt Belgesi Cins Değişikliği / Kat Mülkiyeti Geçişi İçin İzlenecek Adımlar Nelerdir?Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra yapılacaklar ise şu şekilde sıralanıyor;"Bunun için öncelikle yapı kayıt belgesi alınmış ve yapının tümü için bir mimar tarafından düzenlenmiş proje ve tüm maliklerin imzaladığı yönetim planının bulunması gerekmektedir. Bu işlemler yaptırılarak cins değişikliği ve ardından kat mülkiyetine geçmek üzere “Zemin Tespit Tutanağı” düzenlenmesi için LİHKAB/SHKMMB’na müracaat edilmesi halinde, bu bürolarca;Öncelikle yapının üzerinde bulunduğu parselin imar planında umumi hizmet alanlarına denk gelen bir kısmının olup olmadığının kadastro haritası ve imar planı çakıştırılmak suretiyle tespitinin yapılması gerekmektedir.Şayet parselin imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen bir kısmının olmadığı anlaşılırsa düzenlenen EK-1 Zemin Tespit Tutanağında bu husus belirtilerek imzalanır. Yapılan çakıştırma sonucunda yapının üzerinde bulunduğu parselin böyle bir alana isabet ettiği anlaşılır ise yapının da bulunduğu çakıştırılmış çizim EK-2 Zemin Tespit Tutanağı üzerinde gösterilerek ilgili, plan gereği terk edilmesi gereken bu kısımların terki için SHKMMB ’na yönlendirilir.Dosyanın hazırlanması ve terk işlemini müteakip ilgili belediyesinden imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk gelen alanların terk edildiğine ilişkin alınmış belge ile daha evvelden EK-2 Zemin Tespit Tutanağını düzenleyen büroya müracaat edilmesi ve EK-2 Zemin Tespit Tutanağının ilave bir ücret alınmaksızın EK-1 Zemin Tespit Tutanağına dönüştürülmesi gerekmektedir.İşlemler tamamlanınca cins değişikliği gerekiyorsa önce Kadastro Müdürlüğüne ardından Tapu Müdürlüğüne müracaat edilir. Bina tapuda tescilli ve doğrudan kat mülkiyetine geçilecekse Kadastro Müdürlüğüne gidilmesine gerek olmayıp Tapu Müdürlüğüne müracaat edilerek işlemler tamamlanır."


Gelişmelerden Haberdar Olun

@