Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik Değiştirildi!

13 Kasım tarihli Resmi Gazete ile Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.

Emlak Haberleri 13.11.2021 - 03:07 13.11.2021 - 03:08 Gülcan Özer

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 13 Kasım 2021 Tarihli ve 31658 Sayılı Resmî Gazete ile yayımlanarak kamuoyuna ilan edildi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenleme kapsamında artık müteahhitlere teslim etmiş oldukları işlere göre sınıflandırma kriteri getirmiş ve bu sınıflara göre iş almaları sağlanmıştı. Söz konusu yönetmelikte 13 Kasım 2021 tarihi itibari ile değişikliğe gidildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/3/2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“e) Uluslararası kuruluşların veya yabancı devletlerin ülkemizde yerleşik diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin; hizmet binalarının, misyon şefinin kullanacağı resmi konut binalarının ve diplomatik veya konsüler statüyü haiz yabancı personelin kullanacağı lojmanlar gibi binaların inşasında, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüş bildirmesi halinde, bir defalığına ve sadece o inşaata mahsus olmak üzere yapı sahibine veya müteahhidine,”

MADDE  2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür.yapı müteahhitleri yönetmeliği

Yayımlanan yeni yönetmelik kapsamında yapı müteahhitliğine ilişkin bütün sorumlulukları üstlenmek şartıyla kendilerine ait yapıları inşa etmek üzere Uluslararası kuruluşların veya yabancı devletlerin ülkemizde yerleşik diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin; hizmet binalarının, misyon şefinin kullanacağı resmi konut binalarının ve diplomatik veya konsüler statüyü haiz yabancı personelin kullanacağı lojmanlar gibi binaların inşasında, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüş bildirmesi halinde, bir defalığına ve sadece o inşaata mahsus olmak üzere yapı sahibine veya müteahhidine geçici grup yetki belgesi numarası verilecek.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@