Yargıtay İstifa Edene Kıdem Tazminatı Ödenmesi Hakkında Yeni Emsal Kararı Açıkladı!

Çalışanların en büyük güvencesi olan kıdem tazminatı konusunda Yargıtay işçilerin lehine yeni bir emsal kararı açıkladı.

Gündem 06.06.2019 - 12:48 15.07.2021 - 00:15 Serhat Karaman

Çalışanların en büyük güvencesi olan kıdem tazminatı konusunda Yargıtay işçilerin lehine yeni bir emsal kararı açıkladı. Detaylar haberimizde!

Kıdem tazminatı konusunda aranılan kriterlerden biri de işçinin işten çıkarılması şartı oluyor. Ancak bazı durumlarda yani işçinin haklı nedenle feshi gerçekleştirmesi halinde istifa edene kıdem tazminatı ödemesi yapılabiliyor Sürekli Gece Vardiyasında Çalışmak Haklı İstifa Nedeni Sayıldı! Söz konusu olaylardan biri de Gaziantep'te yaşandı. Gaziantep'te otelde aşçı olarak çalışan kişi sürekle olarak gece postasında çalıştırılması nedeni ile istifa etti. İşçi mahkemeye başvuruda bulunarak kendisinin ısrarla başka vardiyada çalışmak istediğini bu nedenle de işveren tarafından zorla istifa ettirildiğini öne sürerek kıdem ve ihbar tazminatı alacağının yanı sıra bir kısım alacaklarının ödenmesi talebi ile mahkemeye başvuruda bulundu. Gaziantep 3. İş Mahkemesi tarafından görülen davada işveren 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini söyleyerek işçinin kendisinin istifa ettiğini ve bu nedenle de kıdem ya da ihbar tazminatı ödemesi yapılmadığını söyleyerek kendisini savundu. Yerel mahkeme işvereni haklı bularak davayı reddetti. İşçinin kararı temyiz etmesi ile beraber Yargıtay açıkladığı "Kahvaltıcılık işinin, çalışma postalarından biri olduğu anlaşılmaktadır. Davacının çalıştığı mutfak bölümünde postalar halinde çalışma yapıldığı dosya kapsamıyla sabit olup sadece davacının kahvaltıcılık görevi adı altında çalışma postalarının dışında tutulması ilgili mevzuat ilke ve esaslarıyla bağdaşmamaktadır.Bu itibarla iş yerinde postalar halinde çalışma yapıldığı sabit olmasına rağmen davacının sürekli aynı postada çalıştırılmasının ilgili yasal düzenlemelere aykırı olduğu, bu aykırılığın giderilmesine yönelik talebin işverence yerine getirilmemesinin çalışma şartlarının uygulanmaması anlamına geleceği değerlendirilerek davacının iş sözleşmesinin İş Kanunu'nun ilgili maddesi çerçevesinde haklı sebeple feshedildiğinin kabulü gerekir" karar metni ile işçinin sürekli olarak gece postasında çalıştırılmasının haklı istifa nedeni kabul edileceğini açıkladı. Emlak365.com
Gelişmelerden Haberdar Olun

@