Yasa Çıkmadan İşlerini Fesheden Müteahhitler Tasfiye Kararnamesi Hakkından Yararlanabilecek Mi?

71 maddelik torba yasa ile müteahhitlerin büyük bir umutla bekledikleri tasfiye kararnamesi çıktı ancak çıkan kararname beklentileri karşılamaktan çok uzakta kaldı.

Yasa Çıkmadan İşlerini Fesheden Müteahhitler Tasfiye Kararnamesi Hakkından Yararlanabilecek Mi?

71 maddelik torba yasa ile müteahhitlerin büyük bir umutla bekledikleri tasfiye kararnamesi çıktı ancak çıkan kararname beklentileri karşılamaktan çok uzakta kaldı.

Tasfiye hakkı veren kanun değişikliği ile müteahhitler ne yazık ki tüm umutlarını kaybetti. Yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinin çok uzağında kalan tasfiye kararnamesi müteahhitler tarafından "sadece çıkarılmış olmak için çıkarılan bir yasa" olarak tanımlandı.Özellikle de kanun teklifinde yer alan "devam eden işler" ibaresi büyük tepki çekti. Çünkü yasanın çıkması çok uzun sürdüğü için bu kararnameyi bekleyemeden işini fesh etmek zorunda kalan müteahhitler son derece fazla sayıdaydı.Yine fesih kararnamesi için sözleşme tarihi olarak 30 Haziran 2018 ve öncesinin kabul edilmesi de tepki çekmişti. Dolar kurunda Temmuz ve Ağustos ayında yaşanan yükselişler nedeni ile mağdur olan müteahhitler sunulan bu haktan yararlanamadı ve kapsam dışında bırakılmış oldu.Müteahhitlere Fesih Hakkı Veren Tasfiye Kararnamesi Kanun TeklifiMADDE 32- Madde ile, sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkemizin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı verilmesi amaçlanmaktadır.MADDE 32- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir."Sözleşmelerin tasfiyesi veya devriGEÇİCİ MADDE 4-30/6/2018 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılan (3 üncü maddesindeki istisnalar dahil) ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmeler, imalat girdilerinin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde yüklenicinin yazılı başvurusu ve idarenin onayına bağlı olarak feshedilip tasfiye edilebilir veya devredilebilir. Bu durumda devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmaz. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir.Sözleşmenin bu madde kapsamında feshedilerek tasfiye edilmesi veya devredilmesi durumunda yüklenici, fesih veya devir tarihine kadar gerçekleştirdiği imalatlar dışında idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Yüklenici tarafından, işin idarece uygun görülecek can ve mal güvenliği ile yapı güvenliğine yönelik tedbirlerinin alınması şarttır. Bu kapsamda düzenlenecek fesihnamelerden ve devredilecek sözleşmelerden damga vergisi alınmaz."Android uygulamamız için TIKLAYINIZ

İOS uygulamamız için TIKLAYINIZ

Facebook sayfamız için TIKLAYINIZTwitter sayfamız için TIKLAYINIZHaber Kaynağı: Emlak365.comNOT: BU HABERİN İZİNSİZ, AKTİF LİNK VERİLMEDEN, BİR BÖLÜMÜNÜN ALINMASI VEYA TAMAMININ KOPYANIP KULLANILMASI DURUMUNDA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAKTIR…"