Emlak365.com çatışma, savaş, terör afet durumları ve şiddet konularında yayımlayacağı haberleri konusunda yayın ilkeleri konusunda yayım ilkeleri şu şekildedir;

Emlak365.com;

Çatışmalar, terörler, savaşlar, şiddet ve afet durumlarında kamuoyunu bilgilendirme haklarının gerektirdiği haberciliği yaparken evrensel olan insan haklarının yanı sıra ulusal güvenlik ve kamu düzenlerini dikkate almaktadır. Bu konuda sorumlu yayıncılık örneği göstermektedir. Topluma yönelik olarak şiddetlere, terörlere, etknik ayrımcılıklara sevk edecek veya halkları sınıflara, ırklara, inançlara, dillere ve bölge farklılıkları gözeterek kin bağı oluşturacak ve düşmanlık prensiplerine yönetecek yayın yapmamaktadır. İnsanların arasında nefret duygularının doğmasına, korkulara, kaoslara, düşmanlığa, paniklere ve yılgınlığa sebep üretecek her türlü yayıncılık haklarından ve yaklaşımlarından uzak durmaktadır.

Yayımların şiddet unsurlarına özendirici, korkuyu yaygınlaştırıcı, travmalara yol açacak, eşitlik ve adalet ilkelerini zedeleyecek, insanların onurlarını küçültecek, ayrımcılıkların teşvik edici nitelikte ve üslüpta bulunmamasına dikkat etmektedir. Savaşların, terör olaylarının, savaşların ve şiddet unsuru olaylarının haberlerini abartısız şekilde, objektif verilere dayanılarak ve mümkün oldukça yetkili kaynaklar göstererek yayınlamaktadır. Yetkli makamların yayın yasaklarına uymaktadır. Terör saldırıları, kazalar ve doğal afetlerin sonralarında hayatlarını kaybeden kişilerin ailelerini öğrenmeden yayınlama yapmamaktadır.

İnsanların hayatlarını vazgeçilmez olarak kabul etmesinden dolayı, terör olayları, şiddet ve afet olaylarını mağdurların yakınlarını rencide edecek şekilde yayın yapmamaktadır. Savaş olaylarının, terör olaylarının, afetlerde her kim olursa olsun kişinin mahremiyetlerinin korunmaları ve ölü kişilerin onurlarına saygı duyulmasını esas almaktadır. İdam cezalarına yönelik oalrak infazları, insanların acı çektiği ölüm anlarını gösteren görüntüleri ve fotoğrafları yayınlamaktan kaçınmaktadır. Kamuoyuna psikolojik sarsıntılara yol açabilecek türlerden, insanların onurlarını ayaklar altına alacak görsellerden, ölü kişi ve yararlı kişilerin vücutlarının ve uzuvlarının yakın çekim görüntülerini yayınlamaktan kaçınır.

Suçlayıcı ve terör örgütleriyle doğrudan veya dolaylı olarak propangadaların niteliğini taşımakta olan yayınlar yapmamaktadır. Terör örgütlerinin dillerini, tanımlarını, jargonlarının propangandasını yapacak şekilde kullanmaktan kaçınır ve tasvip etmemektedir. Herhangi yaşanan bir doğal afetin, terör olaylarının yaşanması durumlarında ele alınacak haberleri ve görüntülerin tamamını toplumsal faydalar ve dayanışmaları dikkate almaktadır. Bunları abonelerine ulaştırır ve sansasyonel içeriklere ve görüntülerine yer vermemektedir.