Yeni İmar Kanunu 2020 Yürürlüğe Girdi! 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Resmi Gazete İle Yayımlandı

20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi.

Emlak Haberleri 20.02.2020 - 07:44 15.07.2021 - 00:09 Emlak 365

20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yürürlüğe girdi. Yeni İmar Kanunu 2020 olarak ta anılan kanun ile beraber yeni imar kanunu ne getiriyor ve ne zaman yasalaşacak soruları da yanıt buldu. Yeni imar kanunu değişikliği maddeleri haberimizde...

Halk arasında Yeni İmar Kanunu olarak anılan ve pek çok alanda önemli değişiklikleri içeren 7221 Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 20 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yürürlüğe giren kanun ile TOKİ'nin yetki alanları genişlerken Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi veriler hakkında da bir dizi önemil değişikliğe gidildi. GECEKONDU KANUNU DEĞİŞTİ! Yasal düzenleme ile beraber gecekondu kanunda değişikliğe gidildi ve bu bölgelerde yetki büyükşehirlerde belediyelerden alınarak TOKİ'ye devredildi. TOKİ'nin gelirlerini arttıracak yasal düzenlemeler yapılırken Planlar, plan değişiklikleri ve plan revizyonları için ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak olan Plan İşlem Alma Numarası alma zorunluluğu getirildi. Plan değişikliği için askı süresince muhtarlıklarda pano zorunluluğu getirilirken yine plan değişikliği yapılan yerlere en az 30 gün süre boyunca 2 adet tabela ile bu değişikliğin ilan edilmesi zorunluluğu getirildi. İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLE YÜKSEK BİNALAR İNŞA EDİLMESİ YASAKLANDIBir diğer önemli düzenleme de dikey mimari hakkında verildi. Yapılan yasal düzenleme ile "İmar planlarında bina yükseklikleri yençok: serbest olarak belirlenemez" maddesi ile serbestlik iptal edilmiş oldu. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNKanun No. 7221                                                                                                    Kabul Tarihi: 14/2/2020BİRİNCİ BÖLÜMCoğrafi Bilgi Sistemleri Coğrafi verilerin toplanması, üretimi, paylaşımı ile mali ve cezai hükümlerMADDE 1 – (1) Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisinde yer alan coğrafi verilerin;a) Ulusal Coğrafi Veri Paylaşım Matrisine göre kamu kurum ve kuruluşları arasında paylaşımı, erişimi ve kullanımı bedelsizdir.b) Ulusal güvenliğe ilişkin hükümler ile fikrî, sınai ve ticari haklara ilişkin mevzuat hükümleri saklı kalmak ve veri üretmekle sorumlu kurumun uygun görüşü alınmak kaydıyla, veri madenciliği ve yeni veri üretimi konularındaki hasılat paylaşımına yönelik iş birlikleri kapsamında, kurum, kuruluşlar ve üniversiteler ile paylaşımı bedelsiz olarak yapılabilir.(2) Gerçek kişilerin ve özel hukuk tüzel kişilerinin Türkiye’ye ait Ulusal Coğrafi Veri Sorumluluk Matrisi kapsamındaki coğrafi verileri toplaması, üretmesi, paylaşması veya satması; özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli belgelere sahip olması şartı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının iznine tabidir. İzne tabi olacaklar ile izin süresi ve verilere ilişkin usul, esas ve içerikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenir. İzin bedeli 1/1000’lik pafta başına, yabancı gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 50 TL, yerli gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri için 25 TL’dir. Bu tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Alınan izin bedeli Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri hizmetlerinde kullanılmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırılır. İzin alınmaması durumunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin bedelinin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanır. İdari para cezası kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre kararı veren merci tarafından ilgiliye tebliğ edilir.

KANUN METNİNİN TAMAMINA VE EKLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ... 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@