Yeni Vergi Kanunu TBMM Plan Bütçe Komisyonunda Kabul Edildi! İşte Kabul Edilen Yeni Vergi Düzenlemeleri!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. 

Finans 06.10.2021 - 19:49 06.10.2021 - 19:58 Engin Uzunoğlu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi değişikliklerinin yapılmasını öngören  Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek kabul edildi. Komisyondan geçen kanun teklifi şimdi TBMM  Genel Kurulu'na gelerek milletvekillerinin oylamasına sunulacak. Burada da kabul edilmesi ile ilgili kanun değişiklikleri yürürlüğe girecek.

KÜÇÜK ESNAFA GELİR VERGİSİ MUAFİYETİ

Komisyonda kabul edilen kanun teklifinde çok önemli değişikliklerin yapılması öngörülüyor. Buna göre basit usulde vergilendirilen mükelleflerin kazançları gelir vergisinden muaf tutulacak. Bu değişiklikle beraber yaklaşık 850 bin küçük esnafın kazançları yıllık beyannameden muaf tutulacak ve bu esnaflar gelir vergisi ödemeyecekler. 

İNTERNET ÜZERİNDEN KAZANÇLARA VERGİ MUAFİYETİ

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil uygulamalar üzerinden kazanç elde edenlere de bir muafiyet getirilecek. Buna göre internet üzerinden metin, görüntü, video, ses gibi içerikler paylaşarak gelir elde edenler ve mobil cihazlar için uygulama geliştirerek kazanç elde edenler gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu imkandan yararlanmak isteyenler bu gelirlerini Türkiye'de kurulu olan bankalar üzerinden tahsil etme şartını yerine getirmeleri gerekecek. 

Bankalar internet üzerinden kazanç elde edenlerin kazançları üzerinden yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapmak ve bunu beyan edip ödemekle yükümlü olacaklar. Bu tutar için ayrı bir tevkifat yapılmayacak.

Mükelleflerin aynı hesaplarda başka kazançlarının olması vergi istisnasından yararlanmaları için engel oluşturmayacak. İstisna uygulanan mükelleflerin bu istisna şartlarını taşımadıkları tespit edilirse eksik tahakkuk eden vergi için vergi ziyaı cezası kesilerek gecikme faizi ile tahsil edilecek. Bu düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinden sonra elde edilecek gelirler için uygulanacak. 

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİNDEN GELİR VERGİSİ KESİLMEYECEK

Tarımsal destek alan çiftçilerin alacakları bu destek ödemeleri artık gelir vergisinden istisna olacak. Bu ödemeler üzerinden herhangi bir vergi kesintisi yapılmayacak. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri vergi kesintisi yapılmadan çiftçilere verilecek. 

KANUNDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

İnşaat ve onarma işleri üzerinden gelir elde eden mükellefler birden fazla takvim yılını kapsayan işlerin gelirleri için yıllık gelir vergisi beyannamesini işlerin yapıldığı takvim yılını takip eden yılın Şubat ayının başından 25. gününe kadar verebilecekler. Bu düzenleme 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak uygulanmaya başlanacak. 

Yıllık beyanname ile bildirilen gelirler üzerinden tahakkuk ettirilen gelir vergisi Şubat ve Haziran aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecek. Bu ödemeler 2022 yılı vergilendirme döneminden itibaren başlayacak. 

Cari vergilendirme döneminde 3, 6 ve 9 aylık periyotlar üçer aylık dönemlerle geçici vergi dönemi olarak kabul edilecek. Yılının ve hesap döneminin son 3 ayı ise geçici vergi dönemi sayılmayacak. Mükellefler bu süreçte geçici vergi beyannamesi veremeyecekler. 

Verg indiriminden yararlanmak için mükelleflerin indirimin uygulanacağı yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu getirilecek. Bu süreler içerisinde kesinleşen tarhiyat miktarının indirim tutarının yüzde 1'inden az olması durumunda indirimden yararlanma şartları ihlal edilmemiş sayılacak. 

Yapılan yeni düzenleme ile elektronik ortamda vergi dairesi kurulabilecek. Kurulan bu vergi dairesi diğer vergi dairelerinin şubeleri olarak kabul edilecek. Mükelleflere elktronik vergi dairesi üzerinden hızlı ve etkin bir hizmet verilecek. Tüm bu düzenlemelerden Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak. 

Yeniden değerleme oranı yeniden düzenlenecek. Buna göre tam mükellefiyete bağlı bilanço esasına göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının gerçekleşmediği hesap dönemlerinin sonu itibariyle bilançolarına dahil bulunan amortismana tabi iktisadi kıymetlerini ve amortismanlarını kanunda belirtilen şartlara göre yeniden değerleyebilecekler. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@