Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 2019 Değişti!

Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yayımlanan YEKDEM Yönetmeliği 2019 değişti. YEKDEM Yerli Aksam Desteği hakkında yönetmelik 20 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Yenilenebilir enerji kanunu değişikliği ve yerli aksam yönetmeliği 2019 haberimizde!

GÜNDEM 20.09.2019 - 08:53 15.07.2021 - 00:13 Emlak 365

Yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yayımlanan YEKDEM Yönetmeliği 2019 değişti. YEKDEM Yerli Aksam Desteği hakkında yönetmelik 20 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Yenilenebilir enerji kanunu değişikliği ve yerli aksam yönetmeliği 2019 haberimizde!

Yenilenebilir Enerji Kaynaklandına Elektrik Enerjisi Üreten Tesisler için kullanılan yerli aksam malzemelerin desteklenmesi için uygulancak olan şartları içeren YEKDEM yönetmeliği değiştirildi. 20 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelikte bir dizi önemli değişikliğe gidildi. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikMADDE 1 – 24/6/2016 tarihli ve 29752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.“(5) Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinde kullanılmak üzere ilk defa üretimi gerçekleştirilmiş, Tip Belgelendirmesine başlanmış ancak Tip Belgelendirmesi tamamlanmamış aksam ve/veya bütünleştirici parçalar için birinci fıkrada yer alan ilgili standardın gerektirdiği sertifikalar (Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim Doğrulama Sertifikası) temin edilinceye kadar, başvuru sahibi belgelendirmeye esas standardın kapsamında bulunan sertifikalardan (Prototip Belgesi, Tasarım Doğrulama Sertifikası, Tasarım Esaslı Değerlendirme Sertifikası, İmalat Uygunluk Sertifikası, Son Değerlendirme Sertifikası ve benzeri) biri veya birkaçını Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile birlikte TSE’ye; Ek-5/Lahika-1’deki taahhütnameyi Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Bu kapsamda TSE tarafından üçüncü fıkraya göre düzenlenecek Sertifika Uygunluk Belgesi, başvuru sahibi tarafından Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmaz.(6) Beşinci fıkraya göre başvuru yapanlar, Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa yaptıkları başvuru tarihinden itibaren en geç 18 ay içerisinde birinci fıkrada yer alan sertifikaları tamamlayıp Ek-5’teki başvuru dilekçesi ile TSE’ye müracaat ederek üçüncü fıkra kapsamında TSE’den nihai Sertifika Uygunluk Belgesini alır ve dördüncü fıkra kapsamında Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde 9 uncu maddenin beşinci fıkrasındaki ve Ek-5/Lahika-1’de yer alan taahhütnamedeki cezai hükümlere göre işlem tesis edilir.”MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.“Sertifika uygunluk süreci devam eden rüzgâr enerjisine dayalı üretim tesislerine ilişkin başvurularGEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2020 yılına ilişkin olarak 8 inci maddenin beşinci fıkrası kapsamında yer alan üretim tesisleri için yapılacak başvurular, 4 üncü madde ve 8 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte, 11 Ekim 2019 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunulur. Söz konusu başvurulardan eksik ve/veya yanlış evrak tespit edilen başvurular için en geç 15 Ekim 2019 tarihine kadar eksik ve/veya yanlış evraklar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluş tarafından ilgili başvuru sahiplerinin KEP adreslerine gönderilir. Başvuru sahibi, bu başvurulara ilişkin eksik ve/veya yanlış evrakları doğru bir şekilde yeniden düzenleyerek 25 Ekim 2019 tarihine kadar Bakanlık ve/veya Bakanlığın görevlendirdiği kuruluşa sunar. Aksi takdirde, başvuru değerlendirmeye alınmaz.”MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-5’inden sonra gelmek üzere ekteki EK-5/Lahika-1 eklenmiştir.MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

EKLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...(YEKDEM TAAHHÜTNAMESİ PDF)Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@