Yetki Belgesi Almayan Emlakçı Olamayacak!

Emlakçılık sektöründe son derece ciddi düzenlemeler yapılmasını sağlayan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile beraber pek çok yenilik yapıldı.

EMLAK TERİMLERİ 12.08.2018 - 13:30 15.07.2021 - 00:20 Emlak 365

Emlakçılık sektöründe son derece ciddi düzenlemeler yapılmasını sağlayan “Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik” ile beraber pek çok yenilik yapıldı.

Bunlardan biride emlakçı yetki belgesi olarak öne çıkıyor. Sektörde her önüne gelenin emlakçı olması nedeni ile ortaya çıkan sorunları çözmek adına getirilen emlakçı yetki belgesi ilk etapta büyük tartışmalara neden olsa da kısa sürede benimsendi. 



Emlakçılık yetki belgesi adı verilen belge 5 yıl süre boyunca geçerli olacak ve bu sürenin sonunda emlakçı yeniden değerlendirilerek belgesinin yenilenmesi sağlanacak. Bu sayede gerçekten nitelikli olan kişilerin emlakçılık yapması sağlanacak ve emlak sektöründe yaşanan sorunların büyük bir bölümü çözülecek. Sektörün güvenirlik oranı artacak ve emlakçılara olan güven yeniden artacak. 



Emlakçı Yetki Belgesi Alma Şartları Nelerdir, Kimler Emlakçı Olabilir?



(1) İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için;



a) 12 nci maddede belirtilen şartların taşınması,



b) Meslek odasına kayıtlı olunması,



c) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,



ç) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün;



1) On sekiz yaşını doldurmuş olması,



2) En az lise mezunu olması,



3) İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,



4) Konkordato ilan etmemiş olması,



5) Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,



d) Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir.



(2) Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.



Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@