Yüksek Deprem Riski Nedeni İle Bursa'nın Gemlik İlçesi Taşınıyor

Bursa'nın 107 bin nüfuslu ilçesi olan Gemlik yüksek deprem riski nedeni ile taşınıyor. Uzun süredir gündemde olan Gemlik taşınması kararı için düğmeye basıldı.

Yüksek Deprem Riski Nedeni İle Bursa'nın Gemlik İlçesi Taşınıyor

Bursa'nın 107 bin nüfuslu ilçesi olan Gemlik yüksek deprem riski nedeni ile taşınıyor. Uzun süredir gündemde olan Gemlik taşınması kararı için düğmeye basıldı.

Yüksek deprem riski altında olduğu belirlenen Bursa'nın Gemlik ilçesi bu nedenle taşınmaya hazırlanıyor. 107 bin nüfusu olan Gemlik taşınma kararı ile büyük bir şok yaşarken ilçede yaşayan kişilerin daha güvenli yaşam bölgelerine taşınmaları için düğmeye basıldı ve yeni yerleşim yerleri tespit edildi.696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) ile yapılan düzenleme kapsamında Bakanlar Kurulu tarafından verilen karar Resmi Gazete'de yayımlanarak resmiyet kazandı. Gemlik ilçesinin taşınacağı yeni yaşam alanın yeri ise 266,05 hektar olarak açıklandı.8 Bin Yeni Konut İnşa Edilecek ve Gemlik TaşınacakYayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile beraber Gemlik ilçesi sınırları içerisinde yer alan Manastır mevkii konumunda yer alan Cihatlı Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi 'ne 8 bin konut inşa edilecek. Zaten hali hazırda yapımı devam eden ve yine bu bölge sınırları içerisinde yer alan 1.400 konut ile beraber toplam konut sayısı 9 bin 400 rakamına ulaşacak.7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un Geçici 25'inci maddesi şöyle: "Bursa ili Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir.Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22'nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir."Emlak365.com