Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ Yayımlandı!

9 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete ile Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ yayımlandı.

EMLAK HABERLERİ 09.03.2019 - 08:06 15.07.2021 - 00:17 Emlak 365

9 Mart 2019 tarihli Resmi Gazete ile Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ yayımlandı.

2019 yılına ait olan Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete ile yayımlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ UYGULAMA ESASLARI VE RAPOR FORMATINA DAİR TEBLİĞAmaçMADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; bina ve bina türü yapıların tasarım, projelendirme, inşa ve denetimi için yapılması zorunlu olan zemin ve temel etütlerinin planlaması, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarının yapılması, sahada karşılaşılan zemin birimlerinin (zemin ve/veya kaya) mühendislik özellikleri ile yeraltı suyuna ilişkin verilerin toplanması, yerel deprem etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda zemin ve temel etüt raporlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; yeni inşa edilecek yapılar için; bölgenin jeolojisi, bölgesel deprem özellikleri, yapı özellikleri, zemin özellikleri, civar yapılar, yeraltı suyu durumu ve çevre koşulları dikkate alınarak zemin araştırmaları için yapılması gereken planlama, arazi araştırmaları ve laboratuvar çalışmalarıyla bu çalışmalara dayalı olarak hazırlanacak zemin ve temel etüt raporları ile mevcut binaların değerlendirilmesi, riskli yapı tespiti ve güçlendirilmesi süreçlerinde yapılması gereken zemin araştırmalarını kapsar.DayanakMADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 107 nci maddesinin birinci fıkrası ile 18/3/2018 tarihli ve 30364 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinin eki Deprem Etkisi Altında Temel Zemini ve Temellerin Tasarımı İçin Özel Kuralların 16.2.2 nci maddesine ve 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin (ççççç) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.Uygulanacak esaslarMADDE 4 – (1) Zemin ve Temel Etütlerinin hazırlanmasında bu Tebliğin ekinde yer alan uygulama esasları ve format uygulanır.YürürlükMADDE 5 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.YürütmeMADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.Haber Kaynağı: Emlak365.com


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@