Beşiktaş Bebek'te Satılık Daire Arayanlar İçin İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü İhale İlanı Yayımladı!

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 18 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ilanı ile İstanbul Beşiktaş Bebek'te yer alan daireyi 12 milyon liralık tahmini bedel ile ihale yöntemiyle satışa çıkardığını duyurdu! İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yayımlamış olduğu ihale ilanı ile Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesinde yer alan daireyi 9 Ocak 2020 tarihinde düzenleyeceği ihale ile satacağını duyur

EMLAK HABERLERİ 18.12.2019 - 07:57 15.07.2021 - 00:11 SERHATMEDYA

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 18 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete ilanı ile İstanbul Beşiktaş Bebek'te yer alan daireyi 12 milyon liralık tahmini bedel ile ihale yöntemiyle satışa çıkardığını duyurdu!

İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı yayımlamış olduğu ihale ilanı ile Beşiktaş Bebek Mahallesi Cevdetpaşa Caddesinde yer alan daireyi 9 Ocak 2020 tarihinde düzenleyeceği ihale ile satacağını duyurdu. Söz konusu daire için ihale 16:20 saatinde yapılacak. Daire için belirlenen muhammen bedel ise 11 milyon 975 bin lira olarak belirlenirken geçici teminat bedeli ise 1 milyon 197 bin 500 lira olarak duyuruldu.  İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından:

1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazine adına kayıtlı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile yukarıda gösterilen gün ve saatte satışa çıkarılmıştır.2 - İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;a) Geçici Teminat Bedelinin İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığına ilişkin Makbuzu veya Banka Teminat Mektubunu (Geçici teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi bu kanun uyarınca yayınlanmış D.İ. Genelgelerinde belirtilen şartları -süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir- taşıması gerekmektedir.),b) Gerçek kişilerin tasdikli (T.C. kimlik numarasını içeren) Nüfus Hüviyeti Sureti veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kimlik fotokopisi, İkametgah Belgesini, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, Ortak katılım halinde ortak girişim beyannamesi ile birlikte; ihale saatine kadar Alemdar Mah. Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk. No: 11 Valilik Karşısı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kat: 1 Cağaloğlu-Fatih/İstanbul adresinde toplanacak olan ihale Komisyonu Başkanlığına (İhale Servisine) başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 2886 sayılı Kanunun 37 nci maddesine göre teklifler aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır.

Emlak365.com 


Yorumlar

Gelişmelerden Haberdar Olun

@