Dikkat! Kadınlara Evlendiklerinde Mutlaka Ödenir! Her Yıla Bir Aylık Brüt Maaş

Dikkat! Kadınlara Evlendiklerinde Mutlaka Ödenir! Her Yıla Bir Aylık Brüt Maaş
Kadınların evlenme durumunda kıdem tazminatı alma hakları nedir? Evlenen kadının 1 yıllık süreçte istifa etmesi ve kıdem tazminatı alma hakkının detayları nedir? 2022'de evlilik yapan kadınlar dikkat.

Kadın çalışanların kıdem tazminatı alarak işten ayrılmalarına ilişkin sağlanan en önemli hakların başında evlilik geliyor. Evlenen bir kadın çalışma hayatından ayrılmayı seçebilir ve kıdem tazminatı alarak işinden ayrılabilir. İşte tüm o detaylar...

EVLİLİK DURUMUNDA İSTİFA VE KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı ödemesi alınabilmesi için sağlanması gereken birçok koşul bulunuyor. Bunun dışında çalışma hayatı içerisinde yer alan kadın çalışanlar için ayrı özel haklar, erkek çalışanlar için ayrı özel haklar sağlanıyor.

Tüm çalışanlar için kıdem tazminatı alınabilmesi için ise ortak koşullar var.

Çalışanların kıdem tazminatı ödemesi alabilmeleri için en önemli koşul en az 1 yıllık çalışan olmaları. 1 yıldan daha az süreli çalışanlar için kıdem tazminatı ödemesi yapılmaz. İkinci durum ise normal işten çıkarılma durumunda olur. Çalışanların kendi istekleri dışında işlerinden olması yani işten çıkarılma yada işyerinin kapanması gibi durumlarda kıdem tazminatı ödenir.

Dikkat! Kadınlara Evlendiklerinde Mutlaka Ödenir! Her Yıla Bir Aylık Brüt Maaş

İşten Çıkarılmadan İstifaya Kıdem Tazminatı

* Kadın çalışanlar evlendiklerinde 1 yıl içinde iş sözleşmelerini evlilik nedeniyle sonlandırabilir ve kıdem tazminatı alarak işlerinden ayrılabilirler.

* Erkek çalışanlar ise askerlik nedeniyle iş sözleşmelerini sonlandırabilir ve kıdem tazminatı alabilirler.

Evlilik Durumunda Kıdem Tazminatı Alınabilmesi için;

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sağladığı evlilik nedeniyle kıdem tazminatı ödeme hakkından yararlanılabilmesi için kadınların; iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren 1 yıl içinde yazılı olarak feshi, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması, feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

Dikkat! Kadınlara Evlendiklerinde Mutlaka Ödenir! Her Yıla Bir Aylık Brüt Maaş

2022 YILINDA NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ÖDEMESİ YAPILIR?

İş dünyası içerisinde herhangi bir işyerinde çalışan bir kadın çalışan, evlendikten sonra işi bırakmak isterse kıdem tazminatı alarak işinden ayrılabilir. Bu aşamada çalışana işveren tarafından ödenecek olan kıdem tazminatı ödemesi ise çalışanın aylık maaşına göre belirlenir.

Örneğin bir işyerinde 2 yıllık çalışan olan bir kadın evlilik nedeniyle işinden ayrılması durumunda 2 aylık brüt maaş tutarı kadar tazminat alarak iş sözleşmesi sona erer. Asgari ücretle çalışan bir kadın için brüt maaş 2022'de 5004 TL olurken ödenecek tutar 10.008 TL olacak.

Maaşın artması durumunda ise kıdem tazminatı tutarı artacak.