Kanunda Değişiklik Yapıldı 835 Bin Esnaf Vergiden Muaf Tutuldu!

Kanunda Değişiklik Yapıldı 835 Bin Esnaf Vergiden Muaf Tutuldu!
7338 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre 835 bin küçük esnaf için gelir vergisi istisnası uygulanacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklik ile küçük esnafın gelirlerine ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Kanunda yapılan değişikliğe göre, kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren ticari kazançlarının gelir vergisinden muaf olmasına karar verildi. Buna göre basit usule tabi olan mükellefler, 2021 yılı ticari kazançları için bu yıl gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olmayacak.

KÜÇÜK ESNAF VERGİDEN MUAF!

TBMM'de kabul edilerek Resmi Gazete'nin 26 Ekim 2021 tarihli sayısında yayımlanan 7338 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Buna göre, kazançları basit usulde tespit edilen mükelleflerin 1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla elde ettikleri ticari kazançlarının gelir vergisinden muaf olduğu belirtildi.

Basit usul kapsamındaki, 2021 yılı kazançları için yıllık beyanname vermemelerinin yanı sıra, kira giderleri gibi giderleri için mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekse dahi istisna olan kazançlarını bu beyannameye dahil edilmeyecek.

Kanunda Değişiklik Yapıldı 835 Bin Esnaf Vergiden Muaf Tutuldu!

Bu kapsamdaki küçük esnaflar, teslim ve hizmetleri KDV'den istisna edildiği için bu kişilerin KDV beyannamesi vermesine gerek kalmayacak. Geçici vergi beyannamesi hazırlanmayacak ve geçici vergi de ödemeyecekler.

KİMLER BASİT USUL KAPSAMINDADIR?

Gelir Vergisi Kanunu kapsamında, kendi işinde çalışan ve yıllık kira bedeli büyükşehirlerde 12 bin TL, diğer illerde ise 7 bin 600 TL'yi geçmeyen ve aynı yıl içerisinde satın alığı malları olduğu gibi ya da işledikten sonra satanlar açışından alış tutarı 150 bin TL'yi, satış tutarı 240 vin TL'yi aşmayan, hizmet işiyle uğraşanlardan gayrisafi iş hasılatı 76 bin TL'yi geçmeyen esnaflar basit usul kapsamında yer almaktadır.