Kömür Desteği, Doğalgaz Fatura Yardımı! Kış Gelmeden Başvurunuzu Yapın

Kömür Desteği, Doğalgaz Fatura Yardımı! Kış Gelmeden Başvurunuzu Yapın
Kış aylarında büyük bir ekonomik sorun haline gelen yakacak maliyetleri özellikle ihtiyaç sahibi aileler için daha büyük endişe kaynağı. Bu durumda olan ailelere ise Aile Bakanlığı destek veriyor.

Yaz aylarının son döneminde Aİle Bakanlığı yakacak yardımı için başvuruları alıyor. Aile Bakanlığı'nın ilgili birimlerine gidecek vatandaşlar talep ettikleri yardımlar için dilekçe verecekler. Dilekçelerin onaylanması durumunda ise Aile Bakanlığı düzenli yardım sağlayacak. Özellikle sosyal güvencesi olmayan, aile hane geliri düşük olan aileler için verilen destekler büyük kolaylık sağlıyor.

AİLE BAKANLIĞI'NDAN YAKACAK YARDIMI BAŞVURULARI

Ekonomik olarak zor durumda olan aileler için belli şartların sağlanması durumunda yakacak yardımları verilir. Bakanlık özellikle ailelerin sosyal güvencesi olmaması durumunda yakacak desteği başvurularını daha kolay kabul ediyor. Bunun yanında ailede çalışan olması ancak ailede kişi başına düşen aylık gelirin çok düşük olması durumunda da yakayacak yardımı sağlanır.

Kömür Desteği, Doğalgaz Fatura Yardımı! Kış Gelmeden Başvurunuzu Yapın

Standart Yakacak Yardımı

Bakanlığın standart yakacak yardımı kömür desteği şeklindedir. Programın detayları hakkında bilgi veren Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıfları tarafından 3294 sayılı Kanun kapsamındaki ihtiyaç sahibi hanelere Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilen kömürün ulaştırılması şeklinde yakacak yardımı yapılmaktadır." açıklamasında bulundu.

Verilen kömür desteğinde miktar ise Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir. Maliye Bakanlığı miktar belirleme sürecinde bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değeri gibi etmenleri göz önünde bulundurur.

Doğalgaz Fatura Yardımı Var Mı?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları vatandaşların yakacak ihtiyaçlarını kömür şeklinde karşılıyor. Ancak doğalgaz kullanımı olan bölgelerde yardım ihtiyacı olan ailelere destekler nakit olarak sağlanabilir. SYDV'lere yapılacak başvurularda aile fakirlik kağıdı başta olmak istenen diğer evraklarla talepte bulunur. SYDV'ler talepleri değerlendirir ve nakit destek sağlar. Verilen nakit destek ise doğalgaz yardımı olarak kullanılabilir.

Kömür Desteği, Doğalgaz Fatura Yardımı! Kış Gelmeden Başvurunuzu Yapın

BAŞVURU DİLEKÇESİ

Yakacak yardımları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü - Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden sağlanır. Vatandaşlar yakacak yardımı yada doğalgaz masrafları için kullanacakları nakit destek yardımı başvurularını doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) yapacaklar. Başvurular için yazılı dilekçe vermek yada vakıflardan form doldurmak gerek. Ardından ise talep edilen diğer evraklar teslim edilecek ve onay süreci başlayacak.