Vergi ödemesi yapanlar dikkat! Fazladan ödediyseniz bir dilekçe yazarak paranızı geri alabilirsiniz!

Vergi ödemesi yapanlar dikkat! Fazladan ödediyseniz bir dilekçe yazarak paranızı geri alabilirsiniz!
Geçtiğimiz ay sona eren vergi ödemesi sonrasında unutulan bir bilgi yeniden gündeme geldi. Verginizi fazla ödediyseniz bir dilekçe yazarak paranızı geri alabilirsiniz.

Mart ayı itibariyle tamamlanan vergi ödemeleri sona erdi. Gelir vergisi beyannamesinde gösterilen gelire dahil kazanç ve iraçlardan Gelir Vergisi Kanunu'na göre yıl içerisinde kesilen vergilerin, beyannname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsubu sonrasında, mahsubu yapılamayan bir fark bulunuyorsa aradaki farkı geri alabilirsiniz. Mesleki, zirai ya da ticari kazançlar nedeniyle beyanname veren kişiler, zarar beyanına bulunmaları durumunda yıl içerisinde kendilerinden alınan vergiler ile ödedikleri geçici vergilerin iadelerini talep edebilmektedir.

Başvuru yaparsanız paranızı geri alabilirsiniz!

Bakanlık tarafından yapılacak vergi iadelerinin usul ve esasları Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir. Ödenen vergi paralarının geri alınabilmesi için öncelikle yıllık beyanname ile beyan edilen gelir üzerinden hesaplanan vergiden, yıl içerisinde tevkif yolu ile kesilen vergiler hesaplanmaktadır. Bu hesaplamanın yapılabilmesi için tevkif yolu ile kesilen verginin beyanname kapsamında olan gelir ya da kazanca ilişkin olması gerekir.

Vergi ödemesi yapanlar dikkat! Fazladan ödediyseniz bir dilekçe yazarak paranızı geri alabilirsiniz!

Vergi iadesine ilişkin dilekçe yapan kişilere, tevkif yolu ile kesilen vergilerin yıllık beyannamedeki mahsuplar sonunda kalan bölümünün diğer vergi borçlarına mahsup talebi tutarına bakılmadan ödeme yapılacak. Bu kapsamda kişilerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarihe göre yerine getirilmektedir.

Kişilerin vade süresi geçmiş vergi borcunun bulunmaması durumunda, iade alacağının sonraki dönemlerde vadesi gelecek veri borçlarına mahsubu mümkün olmaktadır. Bu şekilde mahsup talebi sonraki dönemlerde doğacak verginin tahakkuku ile hüküm ifade etmektedir.

Vergi ödemesi yapanlar dikkat! Fazladan ödediyseniz bir dilekçe yazarak paranızı geri alabilirsiniz!

50.000 TL'yi geçmemesi halinde mümkün olacak!

Tevkif yolu ile kesilen vergilerde ise iade edilecek tutarı 50 bin lirayı geçmemesi durumunda iade talebinde talep edilen belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi şartıyla inceleme raporu ve teminat aranmadan yerine getirilmektedir. Nakit para iadelerinin 50 bin liradan fazla olması durumunda ise 50 bin TL'yi geçen kısım Vergi Usul Kanununa göre yapılacak inceleme sonucuna göre iade edilmektedir.

İade edilmesi onaylanan alacaklar için üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilmektedir. İade talebinin kısmen mahsuben ya da kısmen nakden olması durumunda, bu talepler ayrı ayrı değerlendirilerek işleme alınmaktadır. Bu şekilde talebin tamamının nakit iadesi olarak kabul edilerek işlem yapılması mümkün olmayacaktır.

Söz konusu işlemin gerçekleştirilebilmesi için tahakkuk edilmiş verginin ödenmiş olması gerekmektedir. Geçici verginin nakit iadesinde herhangi bir miktar sınırlamaması olmamasının yanı sıra sadece geçici verginin ödenmiş olması yeterli görülmektedir.

Emlak365.com