1 Yıla 6 Ay Ek Primle Erken Yaşta Emeklilik! İş Kanununda Yıpratan Meslekler Listesi

Milyonlarca çalışana erken emeklilik. SGK yönetmeliğinde bazı meslek gruplarına fazla prim ve erken yaşta emeklilik hakkı verilir. Zorlayıcı meslekler ve erken emeklilik yaş listesi.

1 Yıla 6 Ay Ek Primle Erken Yaşta Emeklilik! İş Kanununda Yıpratan Meslekler Listesi

SGK listesinde yer alan bazı meslek grupları yıpratıcı, zorlayıcı meslek statüsünde yer alıyor. İlan edilen mesleklerden birinde çalışanlara ise daha erken emeklilik hakkı veriliyor. Peki hangi meslekler SGK listesinde yer alıyor ne kadar erken emeklilik avantajı sunuyor.

ÇALIŞTIĞINIZ MESLEK SİZİ ERKEN EMEKLİ EDEBİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan İş Kanunu Hükümlerine göre aşağıda listede yer alan meslek gruplarında çalışmak yıpratıcı olarak kabul ediliyor. Yıpratıcı meslek gruplarında çalışmak ise yıl üzerinden ek prim anlamına geliyor. Bir yıllık çalışma sonunda normal işlerde çalışan bir personel 365 gün prim ödemesi yapmış olur.

Yıpratıcı meslek gruplarında çalışanlarda ise her bir yıl çalışma üzerine ek prim ödemesi yapılır. Örneğin ilk grupta yer alanlara 60 günlük ek prim sağlanır. Bir yılda 365 gün prim üzerine ek 60 prim gün kazanan vatandaşlar her 6 yılda bir 1 yıllık prim kazancı elde ederler. Ek prim olanağı bazı meslek gruplarında 90 gün, çok zorlayıcı meslek gruplarında ise 180 güne kadar çıkar.

yıpratıcı meslekler2

YIPRATICI MESLEKLER HANGİLERİ?

İş Kanunu'nda yer alan maddelere göre yıpratıcı meslek gruplarının ilk sırasında maden, yer altı işçileri geliyor. Ayrıca basında çalışanlar, bazı üretim ve imalat fabrikalarında çalışanlar da yıpratıcı meslek olarak kabul edilir.

60 Gün Ek Ödeme Yapılan Meslekler

Alüminyüm fabrikaları, Döküm fabrikaları, Çimento fabrikaları, Cam fabrika ve atölyeleri, Kok fabrikaları, Termik santraller, İtfaiye ve yangın söndürme işleri, İhtiyat pilotları, Ebe, Hastabakıcı hemşireler, Toplum sağlığı teknisyeni, Diş tabibi, Eczacı, Tabip, Hemşire.

yıpratıcı meslekler

90 Gün Ek Ödeme Yapılan Meslekler

Basın ve gazetecilik işleri, TRT’de haber hizmetinde çalışanlar, TBMM yasama organı üyeleri, Cumhurbaşkanlığı yardımcıları ve bakanlar. Kurşun ve arsenik işleri, Su altında çalışmayı gerektiren işler Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet-Polis-Mit çalışanları, Ceza infaz kurumlarında çalışanlar, Asit üretimi yapan fabrika ve atöyele, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Radyoaktif işler, Cıva üretimi işleri, Demir ve Çelik fabrikaları.

280 Gün Ek Ödeme Yapılan Meslekler

Yer altı maden işçileri.

yıpratıcı meslekler 3

NE KADAR ERKEN EMEKLİLİK SAĞLIYOR?

Emekli olunması adına talep edilen tüm şartların yıpratıcı meslek gruplarında da sağlanması gerek. Ancak meslek grubuna özel hesaplamalar mümkün. Örneğin maden işinde çalışanlar her yıl 180 gün prim kazanırlar. Ayrıca madencilere özel yaş şartı uygulanarak erken yaşta emekli olmaları sağlanır.

SONRAKİ HABER