Borcu olan icralık malını satabilir mi? Yeni karar duyuruldu borcu olanlara 15 gün tanındı!

Borcu olan kişilerin haczedilen malının satışına ilişkin yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 15 gün tanınan yeni karar ile icralık malların satışı konusunda yeni dönem başladı.

Finans 30.05.2022 - 11:52 30.05.2022 - 11:52 Büşra Uluşen

Borcu nedeniyle icralık olan ve icralık malını satmak isteyenler için yeni karar açıklandı. Resmi Gazete'nin28 Mayıs 2022 tarihli sayısında İcra ve İflas Kanunu'nu düzenleyen yönetmelik kapsamında, borçlunun hacizli malını satmasının önü açıldı. 

Borçlu kişi icralık malını satabilir mi?

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İcra İflas Kanunu kapsamında, borçlunun kıymet takdirinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde icra dairesine müracaat ederek malın satışı için kendisine yetki verilmesini talep edebilecek. Buna göre, vatandaşlar icralık mallarını başvuru sürelerini geçirmedikleri takdirde satışa çıkarabilecekler. 

İcralık malların satışı için nereye başvuru yapılır?

Haczedilen mallarını satmak için talep oluşturmak isteyen kişinin öncelikle icra müdürü ilie bağlantı kurması gerekiyor. İcra müdürü, rızai satış asgari bedelini belirlemek için hacizli malın sicile kayıtlı takyidatlarını temin ederek alacaklısından alacağının olup olmadığına bakar, devam ediyor ise alacak miktarını öğrenmeli. 

İcralık malların satışı için düzenlenen yetki belgesiyle borçluya 15 gün süre tanınacak. Bu süre, yetki belgesinin borçluya verilmesiyle başlıyor.

Borçlu kişi ve anlaştığı alıcının adı ve soyadı, T.C kimlik numarası, tüzel kişi ise unvanı, vergi kimlik numarası, ticaret sicil numarası, MERSİS numarası, anlaştıkları satış bedeli, malın ayırt edici özellikleri gibi bilgilerin 15 gün içerisinde icra dairesine beyan edilmesi gerekiyor. Bu kapsamda, alıcının, belirlenen asgari satış bedelinden az olmamak şartıyla, borçlu ile anlaştıkları bedeli 15 günlük süre içerisinde icra dairesinin banka hesabına ödeyecek. 

Gelişmelerden Haberdar Olun

@