Çok Sayıda Yapı Müteahhidinin Yetki Belgesi İptal Edildi!

7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü kararları kapsamında çok sayıda yapı müteahhidi hakkında yetki belgesi iptali kararı verildi.

Çok Sayıda Yapı Müteahhidinin Yetki Belgesi İptal Edildi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından 7 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan kararlar kapsamında çok sayıda yapı müteahhitlik şirketi hakkında yetki belgesi iptal kararı çıktı.

ÇOK SAYIDA YAPI MÜTEAHHİDİ HAKKINDA YETKİ BELGESİ İPTAL KARARI ÇIKTI!

Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden tarafından yayımlanan karar kapsamında "3194 sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanun’un 42’nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı iptal veya iptalin kaldırılmasına ilişkin İl Müteahhitlik Yetki Belge Komisyon Kararları ile işlem tesis edilmiştir" denilerek yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhitleri duyuruldu.

Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhitleri listesi için TIKLAYINIZ...

YAPI MÜTEAHHİDİ YETKİ BELGESİ NUMARASI NEDİR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapı müteahhidi yetki belgesi numarasını "Yapı Müteahhidi Yetki Belgesi Numarası, “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik”de tanımlanan yapı müteahhitlerinin kayıt altına alınmasına ve yapı müteahhitliği faaliyetlerinin takibine esas olmak üzere, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesinin ilgili hanesine yazılacak olan numaradır" olarak tanımlamaktadır.

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesine istinaden hazırlanan 16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Yapı Müteahhitleri ile Şantiye Şeflerinin Kayıtları ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” kapsamında müteahhitlerin yetki belgesi numarası alması zorunlu hale getirilmiştir.