Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği Değişti!

Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği, 22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile değişti.

Emlak Haberleri 22.01.2019 - 09:06 15.07.2021 - 00:17 Serhat Karaman

Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği, 22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile değişti. Detaylar haberimizde...

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı. 22 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan yeni yönetmelik bugünden itibaren uygulamaya alındı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası tarafından yayımlanan yeni yönetmelik şu şekilde;Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odasından:TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI SERBEST MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK HİZMETLERİYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 18/3/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Geçici Madde 1 – 31/7/2020 tarihinden önce üniversitelerin elektrik-elektronik mühendisliği bölümlerinden mezun olanların 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı alt bendinde belirtilen dersleri mezuniyet sonrası dışarıdan tamamladıklarını belgelemeleri halinde 9 uncu maddeye göre Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesisler SMM belgesi düzenlenir.”MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.Emlak365.com


Gelişmelerden Haberdar Olun

@