2017 İmar Yönetmeliği ile TAKS Oranları Belli Oldu

2017 İmar Yönetmeliği ile TAKS Oranları Belli Oldu
Yeni düzenlenen İmar Yönetmeliğine göre TAKS oranları ve hesaplamalarını sizler için haberimizde paylaşıyoruz.

Yeni düzenlenen İmar Yönetmeliğine göre TAKS oranları ve hesaplamalarını sizler için haberimizde paylaşıyoruz.

“Taban Alanı Katsayısı” olan TAKS, arsadaki inşaatın taban oturum alanının arsaya oranı anlamına geliyor.

TAKS- KAKS oranları, bir arsa üzerinde inşa edilecek binanın sınırlarını belirliyor. Taban alanının imar parseli alanına oranı TAKS oranı; Yapının katlar alanı toplamının imar parseli alanına oranından elde edilen sayı ise KAKS oluyor.

TAKS oranları, taşınmazın bağlı olduğu belediyeden alınacak imar durumu belgesinde görülebiliyor.

Taban alanı kat sayısı, arazi eğimi nedeniyle tabii veya tesviye edilmiş zeminin üzerinde kalan tüm bodrum katlar ile zemin kat izdüşümü birlikte değerlendirilerek hesaplanıyor.

Belediyenin imar planında belirlenen oranlar;
0.10

0.15

0.40

0.50

0.60

0.80 arasında değişiklik gösteriyor.

Bu TAKS oranları ve sınırlamaları, Ekim 2017'de yürürlüğe girecek İmar Yönetmeliği kapsamında yer alıyor.

Yeni TAKS Oranları ve Hesaplaması

Ekim ayından itibaren geçerli olacak olan yeni İmar Yönetmeliği kapsamında TAKS oranları da yenilenecek ve yeni sınırlamalar uygulamaya girecek. İmar yönetmeliği kapsamında yer alan TAKS oranı hesaplamasında uygulanan belirli kurallar bulunuyor.

Arsanın bağlı bulunduğu belediyeden alınan İmar Durum Belgesinde TAKS ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

İmar Durum Belgesi’nde yer alan bilgiler doğrultusunda, yapılacak olan binanın alan katsayıları bulunarak hesaplama yapılıyor. İl ve İlçe bazında bilgiler değişiklik göstereceğinden dolayı bilgi edinebilmek için, öncelikli olarak ilgili belediye ile görüşülmesi gerekir.

Taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli alanı üzerinden yapılıyor. İmar parsellerinin değişikliğe konu olup da kamuya terk edilmesi gereken alanlar içermesi ve bu alanların kamuya bedelsiz terkine ilişkin imar planında hüküm olması halinde taban alanı ve emsal hesabı, imar planında belirtilen hükümlere göre yapılabiliyor.

Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar planında açıkça belirlenmemiş ise TAKS yüzde 40’ı geçemez. Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen parsellerde, TAKS yüzde 60’ı geçmemek şartıyla, çekme mesafelerine göre uygulama yapılır.

KAKS Nedir?

KAKS, kelimi açılımı olarak, kat alanı kat sayısı demek olsa da emsal olarak adlandırılıyor. İlgili yönetmelikte şu şekilde yer alıyor; “Kat Alanı Kat Sayısı (KAKS), Yapının katlar alanı toplamının parsel alanına oranından elde edilen sayı olarak belirtiliyor.

Diğer yandan, KAKS imar planı ve notlarında aksine bir hüküm yoksa net parsel alanı üzerinden hesaplanarak bulunur.