2018 Emlak Vergisi Ödemeleri

2018 emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında, ikinci taksitler ise 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Peşin ödemeler ise yine 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.
2018 Emlak Vergisi Ödemeleri

2018 emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında, ikinci taksitler ise 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Peşin ödemeler ise yine 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.

Gayrimenkul sahipleri her yıl emlak vergisi ödemekle yükümlüdür. Bu ödemeyi yıl içinde peşin ya da iki taksitle gerçekleştirme seçenekleri de vardır. Fakat 2018 yılı içerisinde gayrimenkul sahibi olanlar bu yıl emlak vergisi ödemekle mükellef değiller. Sadece yıl içerisinde beyanname vermekle mükelleflerdir. Sahip oldukları gayrimenkul için 2019 yılında ödeme yapacaklardır. Bu yılki emlak vergisi ödemesi ise 2017 yılında gayrimenkul sahibi olanları ve emlak vergisi muafiyeti dışında kalanları ilgilendirmekte.

2018 Emlak Vergisi Ödemeleri

Emlak Vergisi Hesaplaması


Sahip olunan konutların vergileri büyükşehir kapsamında binde 2 şeklinde hesaplanırken büyükşehir dışındaki belediyeliklerde ise binde 1 şeklinde hesaplanmaktadır. İş yeri ve dükkan için yapılacak olan hesaplama ise konuttan biraz farklı olarak, büyükşehir kapsamında binde 4 şeklinde iken büyükşehir dışındaki belediyeliklerde binde 2 şeklinde hesaplanmaktadır. Arsa ve arazilerdeki hesaplama oranları ise şu şekildedir; arsa için büyükşehir belediyelerinde binde 6 iken, büyükşehir dışındaki belediyeliklerde binde 3'tür. Arazi hesaplaması da büyükşehir belediyelerinde binde 2, büyükşehir dışındaki belediyeliklerde ise binde 1 şeklinde yapılmaktadır.

İstisnai Durumlarda Farklı Ödeme Şekilleri Olabilir


Kat irtifakı tapusu olan evler için işletilen sistem bina vergisi sistemi iken bina vergisi dükkan, büro ya da ev vergisi işletmesi anlamına gelmektedir. Kat irtifakı olan bir ev için vergi hesaplamasında mesken emlak vergisi oranları kullanılmaktadır. Eğer tapuda iş yeri olarak kayıtlı bir ev mesken şeklinde değiştirilmiş ise emlak vergisi hesaplamasında mesken oranları kullanılır. Fakat tapuda mesken olarak kullanılmakta olan bölüm için herhangi bir şekilde kayıt değiştirilmediyse iş yeri vergisi ödenmek durumunda kalınır.

Ödemeler Belediyelerden Yapılabilir


Emlak vergisi ödemeleri belirtilen tutarlarda, bizzat başvurularak, bağlı olunan belediyeye gidilerek gerçekleştirilmektedir. Fakat gayrimenkulun bağlı olunduğu farklı bir yerde ikamet ediliyor ise emlak vergisi herhangi bir belediyeye gidilerek ödenebilir. Ayrıca tahsil yetkisi verilmiş bankalardan herhangi birine gidilerek de emlak vergisi ödemek mümkündür. Emlak vergisi ödemek için mükellef kimlik belgesinin olması da mecburidir. Eğer bağlı olunan belediye e-belediye sistemine geçiş yapmış ise ödemeyi site üzerinden de gerçekleştirmek mümkündür. Emlak vergisinin gecikmesi durumunda aylık olarak 1.40 oranında gecikme faizi de uygulanmaktadır.

2018 emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit 1 Mart-31 Mayıs tarihleri arasında, ikinci taksitler ise 1-30 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Peşin ödemeler ise yine 1 Mart ile 31 Mayıs tarihleri arasında yapılacaktır.