Akitsiz işlem nedir, tapuda akitsiz işlemler nelerdir?

Anlamı merak edilen emlak terimlerinden olan akitsiz işlemler ile alakalı kapsayıcı bilgiler merak ediliyor. Tapuda akitsiz işlem nedir, akitsiz işlemler nelerdir?

Akitsiz işlem nedir, tapuda akitsiz işlemler nelerdir?

Emlak terimleri son dönemlerde oldukça fazla araştırılan konular arasında yer alıyor. Akitsiz işlem de anlamı merak edilen emlak terimleri arasında yer alıyor. Tapuda yapılabilen bu işlemler nitelik açısından akitsiz işlem olarak sınıflandırılmaktadır. Peki akitsiz işlem ile alakalı olarak merak edilen detaylı bilgiler nelerdir?

AKİTSİZ İŞLEM NEDİR?

Akitin kelime anlamı sözleşmedir. Dolayısıyla akitsiz işlem de sözleşmesiz işlem anlamına gelmektedir. Tapu Kanunu’nda açıklanan akitli işlemlerin dışında kalan tüm işlemlere akitsiz işlemler adı verilmektedir. Ayni hakların kurulması ve devri ile alakası olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, miras intikali gibi tek taraflı irade ile yapılabilecek işlemlerdir. Bu işlemler tapu müdürlüklerinde yapılabilmektedir.

AKİTSİZ İŞLEMLER NELERDİR?

Bir konut için tapuda aile konutu şerhi konulması akitsiz işlemdir. Bunun yanında cins değişikliği istemi, aile konutunda kalma hakkının şerhi, ayırma, birleştirme, cebri satışın tescili istemi ,tahsis istemi, eşler arasındaki mal rejimi sözleşmeleri, geçici tescil şerhi, finansal kiralama, hükmen dükkan ifrazı istemi, hükmen kamulaştırma, intifa terkini istemi, ipotek alacağının temliki, kat irtifakı terkini, kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi şerhi, kat karşılığı inşaat şerhi terkin istemi, kat mülkiyetinin kurulması, kira şerhi terkin istemi, mirasın taksimi akitsiz işlemler arasında bulunmaktadırlar.

Akitsiz işlemlerin içeriği oldukça fazladır. Tapu müdürlüklerinde belirli kurallar dahilinde bu işlemler yapılabilmektedir. Bu işlemler ile tapu devri gibi bir durum sözkonusu değildir. Daha çok tapuya ilişkin satış, devir gibi mülkiyet hakkının dışında bulunan işlemleri kapsamaktadır. Akitsiz işlemler tek taraflı olarak yapılabilen işlemlerdir. Bu işlemler için sözleşme kurulması da gerekmemektedir. 

SONRAKİ HABER