Alzheimer Hastaları Gayrimenkullerini Mirasçıları Arasında Paylaştırabilirler Mi?

Alzheimer Hastaları Gayrimenkullerini Mirasçıları Arasında Paylaştırabilirler Mi?
Alzheimer hastaları gayrimenkul miraslarını mirasçıları arasında paylaştırabilirler mi? Alzheimer hastalarının kendi kararlarıyla miras bırakması hukuken mümkün müdür?

Miras paylaşımlarının nasıl yapılacağına dair esaslar Medeni Kanun ile belirlenmiş olsa da bazı özel durumlarda hangi uygulamaların yapılacağı sorgulanıyor. Bunlardan birisi de alzheimer hastalarının miras bırakması meselesidir. Alzheimer hastaları gayrimenkul miraslarını mirasçıları arasında paylaştırma hakkına sahip midirler? Alzheimer hastası tarafından yapılan miras paylaşımı yasalara göre nasıl değerlendirilmektedir.

ALZHEİMER HASTALARININ MİRAS BIRAKMASINDA UYGULANAN ESASLAR

Alzheimer hastalarının kendi kararları ile miras paylaştırması oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Öncelikle bu hastalığa yakalanan kişilerin miras bırakabilmesi için kendi mirasçılarından birisini seçmiş olması gerekir. Bu durumda bile atılacak olan imzanın anlamını ve bunun sonuçlarını idrak edebilecek durumda olup olmadığı için tıbbi tespit gerekecektir.

Alzheimer hastaları hastalıklarının ilk aşamasında hukuki ehliyetlerini kaybedecek seviyede rahatsızlanmayabilirler. Hastalık tanısı konuşmuş ama kişi akli melekelere sahiptir. Bu durumda alınacak bir doktor raporu ile alzheimer hastası olan kişi mirasını istediği kişiye bırakabilir. Bu şekilde miras paylaşımına hukuki olarak izin verilmektedir. Ancak buna rağmen yapılan miras paylaşımında alzheimer hastası tarafından idrak yeteneği ile karar alınıp alınmadığı sorgulanır. Bu sorgulamada eğer alzheimer hastalığının ilerlemediği tespit edilirse mira spaylaşımı geçerli olacaktır. Aksi bir tespit durumunda ise yapılan miras paylaşımının hukuki bir geçerliliği olmayacaktır.

HASTALIK İLERLERSE MİRAS PAYLAŞIMI YAPILAMAZ

Alzheimer hastalarının hastalıkları ilerledikten sonra miras paylaşımı yapmalarına izin verilmemektedir. Çünkü kişi doğru ile yanlışı ayırt edemeyeceği için adil miras miras paylaşımı da yapamayacaktır. Dolayısıyla mirasçılar arasında adil bir paylaşım söz konusu olmayacaktır. Yasa mirasçıların haklarının korunması adına ilerleyen alzheimer hastalığı bulunan kişilerin miras tasarrufunda bulunmalarına izin vermemektedir. Bu kişilerin kolay kandırılabilir oldukları için miras kısıtlanması uygulanmaktadır

Emlak365.com