Apartman Aidatı Ödenmezse Yıllık Yüzde Kaç Gecikme Cezası Uygulanır?

Apartman Aidatı Ödenmezse Yıllık Yüzde Kaç Gecikme Cezası Uygulanır?
Apartmanlarda ortak giderlerin karşılanması için kat maliklerinin katlanmaları gereken aidatların ödenmemesi durumunda yıllık yüzde kaç gecikme cezası uygulanır?

Apartmanlarda ortak kullanım alanlarının çeşitli giderleri ve ortak yararlanılan hizmetlerin bedelleri kat malikleri tarafından karşılanmaktadır. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında tüm kat malikleri ortak giderlere arsa payları oranında katılmakla yükümlüdürler. herhangi bir kat maliki bu giderlerden kendisini sakınamaz. Ancak Kat Malikleri Genel Kurulu bu konuda karar alması halinde bazı giderlerden bazı kat malikleri muaf olabilirler.

AİDAT ÖDENMEZSE NE OLUR?

Apartmanlarda yönetimler giderleri topladıkları aidatlarla karşılamaktadırlar. Bu aidatların sağlıklı bir şekilde toplanamaması durumunda apartmanda verilen hizmetler aksamaktadır. Örneğin bütçe olmadığı için apartmanın temizliği yapılmayabilir veya bütçe olmadığı için sansöt hizmet vermeyebilir. Bu durumda aidatını ödeyen diğer kat malikleri de mağdur olacaktır. Yaşanan bu mağduriyetin nedeni ise aidatını zamanında ödemeyen kat malikleri olmaktadır.

AİDATLARIN GECİKME CEZASINI NE KADARDIR?

Apartmanlarda aidat ödemeyen kat malikleri aidatlarını düzenli ödeyen kat maliklerini mağdur ettikleri için bir gecikme cezası uygulaması yapılmaktadır. Bu tamamen yaşanan mağduriyetin önüne geçebilmek için uygulanmaktadır. Yönetimlerin kat maliklerinden gecikme cezası tahsil etmeleri tamamen yasaldır. Bu ceza ile karşılaşan kat maliklerinin herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Aidatlarını gününde ödemeyen kat maliklerine uygulanan gecikme cezası aylık yüzde 5oranındadır. 200 TL'lik bir aidat bir aylık gecikme cezasıile 210 TL olmaktadır. Bu şekilde yıllık yüzde 60 oranında gecikme cezası uygulanmaktadır. Biriken aidatlar ciddi oranda katlanma ile karşılaşmaktadır. 1.000 TL'lik aidat borcu 1 yıl sonrasında 1.600 TL olmaktadır. Bundan dolayı günü gününe aidat ödemesi yapılmasının önemi çok büyüktür. Hatta aidat ödemelerini yıllarca yapmayan kat maliklerinden toplu tahsilat icra yoluyla yapılabilmektedir.

Emlak365.com