Arsa veya Arazi Sahiplerinin Vergi Yükümlülükleri

Emlak vergisi değeri arsa ve arazinin bulunduğu yere göre de farklılık gösterebiliyor. Büyükşehirlerde vergi yüzde 100 zam eklenerek kesiliyor. Örneğin, normal bir şehirde binde 1 oranında vergi kesilirken, büyükşehirde bu arazi vergisi binde 2 oranında kişilerden alınıyor.
Arsa veya Arazi Sahiplerinin Vergi Yükümlülükleri

Emlak vergisi değeri arsa ve arazinin bulunduğu yere göre de farklılık gösterebiliyor. Büyükşehirlerde vergi yüzde 100 zam eklenerek kesiliyor. Örneğin, normal bir şehirde binde 1 oranında vergi kesilirken, büyükşehirde bu arazi vergisi binde 2 oranında kişilerden alınıyor.

Mülk sahibi kişiler 2018 yılında bazı vergileri ödemekle yükümlü tutuluyor. Bu kişiler ister arsa ister arazi sahibi olsun sahip olduğu mülke göre emlak vergisi adı altında bu vergileri ödemek zorunda kalıyor. Türkiye sınırları içinde yaşayan, arsa ve arazisi olanlar emlak vergisini ödüyor. Eğer arazi veya arsa paylı bir mülkiyet ise kişiler sahip oldukları hisse oranına göre vergisini veriyor.

Arsa veya Arazi Sahiplerinin Vergi Yükümlülükleri

Hangi Durumlarda Muaf Olunur?


Arsa ve arazisi olanlar vergi ödememek için muaflık şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Eğer kişi vergi verirken bu şartları sağlarsa, muaflık şartlarını sağladığı tarihten itibaren vergi mükellefiyeti bitiyor.

Kanunlar kimi arazilerin tasarrufunu yasak edebiliyor. Bu durumun vergiye tabi kişilerce vergi dairelerine beyan edilmesi ya da vergi daireleri tarafından bizzat tespit edilmesi halinde yasaklama süresi içerisinde bu arazilerden vergi alınmıyor.

Doğal afetlerde (sel, yangın, deprem vb.) vergi yükümlülüğünü bir süre için kaldıran etmenler olarak karşımıza çıkıyor. Herhangi bir doğal felaket durumunda, afetin meydana geldiği günden itibaren iki yıl süreli olarak vergi verme sorumluluğu ortadan kaldırılıyor. Arazi vergisi alınan bir alana inşaat yapılması durumunda, inşaatın bitimi itibariyle arazi vergisi yükümlülüğü ortadan kalkıyor.

Yaşanan Yere Göre Ne Kadar Vergi Ödeniyor?


Emlak vergisi değeri arsa ve arazinin bulunduğu yere göre de farklılık gösterebiliyor. Büyükşehirlerde vergi yüzde 100 zam eklenerek kesiliyor. Örneğin, normal bir şehirde binde 1 oranında vergi kesilirken, büyükşehirde bu arazi vergisi binde 2 oranında kişilerden alınıyor. Emlak vergisi de aynı durum için binde 3’lük bir orandan binde 6’lık bir orana çıkıyor.

Arsa ve Arazi Sahipleri Çevre Temizlik Vergisi Öder mi?


Sadece konut ve işyerlerini kapsayan arazi ve arsaları kapsamayan çevre temizlik vergisi belediyelerin yapmış olduğu temizlik karşılığı olarak ödeniyor. Sadece arsa ve arazisi olanlar bu vergiyi ödeme yükümlülüğünü taşımıyor.

Değer Artış Kazancı Vergisi Nedir?


Sahip olunan gayrimenkulün iktisap tarihi itibariyle 5 sene içerisinde satılması durumunda Gelir Vergisi Kanunu’nun belirttiğine göre değer artış kazancı vergisi ortaya çıkıyor. Kazanılan paranın istisna sınırdan fazla olması durumunda kişi bu vergiden sorumlu oluyor. Aynı zamanda bu değer artış kazancı senede iki olmak üzere eşit taksitler ile ödeniyor.