Bağışlamadan rücu nedir, zamanaşımı var mıdır?

Bir taşınmazın bağışlanması ile alakalı olarak sonraki süreçlerine dair bir emlak terimi olan bağışlamadan rücu nedir? Bağışlamadan rücu için zamanaşımı var mıdır?

Bağışlamadan rücu nedir, zamanaşımı var mıdır?

Bir taşınmazın mülkiyetine sahip olan bir kişi bazı sınırlamalar kapsamında bu taşınmaza dair tüm tasarruf hakkına sahiptir. Dolayısı ile bu taşınmazın bağış yoluyla bir başkasına devredilmesi mümkündür. Bunun da bazı kuralları vardır. Noter huzurunda yapılan bir sözleşme ile taşınmazlar şartlı veya şartsız olarak bir başkasına devredilebilir. Devredilen taraf bir kurum da olabilir kişi de olabilir. Ancak bu bağışlamadan vazgeçmenin yolu da bazı durumlarda açıktır. İşte bağışlamadan rücu terimi bu süreci ifade etmektedir. 

BAĞIŞLAMADAN RÜCU NEDİR?

Bağışlamadan rücu yani bağışlamadan dönme yapılan bir taşınmaz bağışından vazgeçme anlamına gelmektedir. Bağış yapılan bir taşınmaz için bağışlayan kişi bu kararından vazgeçebilir. Ancak bağışlamadan rücu için bazı şartların yerine gelmiş olması gerekir. Öncelikle yapılan bağışlama işleminin şartının olup olmadığına bakılır. Eğer şart varsa ve bağış yoluyla mal edinen kişi noter sözleşmesi ile kayıt altına alınıp tapuya da şerh düşülen şartı yerine getirmemişse bağıştan vazgeçilebilir. Bunun yanında bağış yapılan kişinin bağış yapana ve onun ailesine karşı işleyeceği bazı suçlar da bağışın geri alınmasına gerekçe olabilir.

ZAMANAŞIMI VAR MI?

Bir gayrimenkulün bağışlanmasının dönülecekse burada bir zamanaşımı uygulanmaktadır. Bağışlamadan rücu işlemine neden olan gerekçenin bağış yapan tarafından öğrenilmesinin ardından 1 yıl içerisinde bağışlamadan rücu işlemi yapılmalıdır. Bu süre aşılırsa bağış yapanın böyle bir hakkı kalmayacaktır. Bağış yapan kişinin vefat etmesi durumunda ise bu zamanı mirasçıları kullanarak bağışlamadan rücu işlemini yerine getirebilirler. Ancak o 1 yıllık süre yine geçerli olmaktadır. 

NE KADAR BAĞIŞ YAPILABİLİR?

Kişiler sahip oldukları taşınmazları bağış yoluyla devredebilirler. Ancak burada bazı sınırlamalar mevcuttur. Miras hukukundan doğan bazı sınırlamalar bulunmaktadır. Çocukları veya eşi olan kişi onların mirastaki saklı paylarını bir başkasına bağışlayamaz. Bu sınırlamaya girmeyen tüm mal varlığını kişi dilediği gibi dilediği kişiye bağışlayabilir.

SONRAKİ HABER