Emeklilerde sıfır oranlı emlak vergisi için tek aylık, tek mesken şartı

Emeklilerde sıfır oranlı emlak vergisi için tek aylık, tek mesken şartı
Emlak vergisi için ilk taksit sürecine kısa bir süre kala emekliler için sıfır oran imkanı yeniden gündeme geldi. Emekliler sıfır oranlı emlak vergisinden nasıl yararlanacak? İşte detaylar.

Milyonlarca kişinin ödemekle yükümlü olduğu emlak vergisinin ilk taksiti için son gün yaklaşıyor. 31 Mayıs 2022 günü ilk ödeme süreci tamamlanacak olan emlak vergisi için bazı istisnalar, şartlar ve de hususlar bulunuyor.

Emlak Vergisi Kanununda, Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskeni olması durumunda bu meskenlere ait vergi oranının sıfıra kadar indirme yetkisi Cumhurbaşkanına verilmiştir. Söz konusu kanunda, tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanması fakat her zaman kullanılmayan meskenler için de uygulanacağı belirtiliyor.

Sıfır oranlı emlak vergisinden kimler yararlanabilir?

Emlak vergisi konusunda cumhurbaşkanına verilen yetki, 20.12.2006 tarih ve 2006/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2006 ve sonraki yıllar için kullanılıyor. Karar ile sıfır vergi uygulaması 2022 yılı için de geçerli oluyor.

Sıfır oranlı emlak vergisinden sosyal güvenlik kurumlarından emekli aylığı alan, babası ya da eşi vefat eden kişilere bağlanan ölüm aylığı alan kişiler başta olmak üzere belirli kişiler yararlanabilmektedir. Ancak sıfır oran ayrıcalığından yabancı ülkelerden emekli olan ve aylık alan kişiler yararlanamamaktadır.

Sıfır oranlı emlak vergisi istisnası kapsamına girebilmek için ' gelirin münhasıran sosyal güvenlik aylığından ibaret ' olması yani kişinin bu aylıktan başka bir geliri olmaması gerekmektedir. Emekli aylığı alıp aynı zamanda kira geliri olan ya da başka bir yerde çalışarak SGK primi ödemeye devam eden kişiler kapsam dışı bırakılmaktadır.

Başka geliri olmayan emekliler istisna kapsamında olacak

Maliye Bakanlığı'nın 45 sayılı Emlak Vergisi Genel Tebliği'nde yapılan açıklama doğrultusunda, 2021 yılında menkul sermaye iradı gelirleri 53 milyon lirayı geçmeyenlerin gelirleri, sıfır oranlı vergiden yararlanmaya engel kabul edilmiyor. Burada emekliler için önemli olan nokta emekli aylığı dışında başka bir gelirinin bulunmaması ve sahip olduğu tek meskende ikamet ediyor olmasıdır. Örneğin bir evini oğluna bedelsiz kiralayan, kendisi de kızının başka bir yerdeki evinde oturan ya da kendisi de kirada oturan bir kişi söz konusu istisnadan yararlanabilmektedir.

Bunun yanında emeklinin tek meskene sahip olma koşulu başka bir taşınmaza sahip olmama anlamı taşımamaktadır. Bu kişinin gelir getirmeyen dükkan, arsa ya da farklı bir taşınmazı olması durumunda yine sıfır orandan yararlanabilmektedir.

Hisseli tek meskende durum karışık

Emekli aylığı alan kişilerin tek meskene hisseli bir şekilde sahip olmaları halinde, sıfır oranlı vergi imkanından kendi hisseleri kapsamında yararlanmaları mümkün olmaktadır. Fakat burada ilgili meskenin 200 m2'yi aşmama koşulunun, hisse nispetine değil meskenin tümü üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Emlak365.com