Emlak Piyasasında Rayiç Bedel Nedir?

Rayiç bedelini hesaplamak istediğiniz gayrimenkulün bulunduğu semtte en az üç gayrimenkulün rayiç bedeli ve metrekarelerine ulaştığımızda gayrimenkulün rayiç bedeline ulaşabiliyoruz.
Emlak Piyasasında Rayiç Bedel Nedir?

Rayiç bedelini hesaplamak istediğiniz gayrimenkulün bulunduğu semtte en az üç gayrimenkulün rayiç bedeli ve metrekarelerine ulaştığımızda gayrimenkulün rayiç bedeline ulaşabiliyoruz.

Herhangi bir mal veya hizmetin arz/talep dengesi sonucunda oluşan piyasa değerine rayiç bedel diyoruz. Emlak ve gayrimenkul piyasasında bir gayrimenkulün belirli şartları doğrultusunda oluşturduğu arz ve talep dengesi sonucu ortaya çıkan rayiç bedele etki eden bir çok etken vardır gelin bunlara bir göz atalım.

Bir gayrimenkul alımı yapmak veya gayrimenkulü kiralamak istediğinizde önem verdiğiniz değerler aslında rayiç bedeli etkileyen değerlerle aynı. Yani gayrimenkulün bulunduğu il, ilçe, semt ve mahallenin dışında; gayrimenkule ulaşım şartları, yakınında okul bulunup bulunmadığı, gayrimenkulün manzarası, önünün açıklığı, bulunduğu cephe, binanın yalıtımı, bina yapımında kullanılan malzemeler gibi değerler gayrimenkule talebi doğuracak ve bu talebe karşı oluşacak arz ile rayiç bedel ortaya çıkacaktır. Tabi bunların dışında ülke ekonomisi ve genel piyasadaki canlılık da ürün ve hizmet bedellerini etkilediği gibi emlak rayiç bedellerini etkileyen koşullar arasındadır.

Emlak Piyasasında Rayiç Bedel Nedir?

Peki Nasıl Hesaplanır Bu Rayiç Bedel?


Rayiç bedelini hesaplamak istediğiniz gayrimenkulün bulunduğu semtte en az üç gayrimenkulün rayiç bedeli ve metrekarelerine ulaştığımızda gayrimenkulün rayiç bedeline ulaşabiliyoruz.

Öncelikle rayiç bedelini ve metrekarelerini bulduğumuz gayrimenkullerin rayiç bedellerini ve metrekarelerini topluyoruz. Daha sonra toplam rayiç bedeli toplam metrekareye bölüyoruz. Bu sayede semtin metrekareye düşen ortalama rayiç bedelini buluyoruz. Formüle dökmek gerekirse;

Gayrimenkul 1 = G1 - Metrekaresi = M1

Gayrimenkul 2 = G2 - Metrekaresi = M2

Garimenkul 3 = G3 - Metrekaresi = M3

G1 + G2 + G3 / M1 + M2 + M3 = (Çıkan sonuca S1 diyelim)

Metrekareye düşen ortalama rayiç bedeli yani S1'i bulduktan sonra rayiç bedelini bulmak istediğimiz gayrimenkulün toplam metrekaresi ile S1'i çarparak gayrimenkulün rayiç bedeline ulaşabiliyoruz. Tabi bu formül kesin sonuç vermese de kısmen gayrimenkulün rayiç bedeline bizi ulaştırır. Bu hesaplamayı yine aynı semtte bulacağımız diğer gayrimenkullerle yani başka G1, G2 ve G3'lerle tekrar yaparak gayrimenkullerinizin rayiç bedellerine çok daha doğru ve kesin rakamlarla ulaşabilirsiniz. Önemli ekonomik değişikliklerde bu hesaplamaları tekrar yapmanız satış ve kiralama rakamlarınızı belirlemenizde çok daha yararlı olacaktır.