Ev sahibini darp etmek kira sözleşmesinin feshi için haklı gerekçe midir?

Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki sorunların en yüksek seviyeye geçtiği bir dönem yaşanıyor. Peki bir kiracının ev sahibini darp etmesi durumunda ne olur? Kira sözleşmesi feshedilir mi?

Ev sahibini darp etmek kira sözleşmesinin feshi için haklı gerekçe midir?

Türkiye'de son aylarda ev sahipleri ile kiracılar sık sık karşı karşıya geliyorlar. Ev sahipleri yüksek kira, kiracılar ise düşük kira ödemek için her yolu denerken taraflar karşı karşıya gelebiliyorlar. Bu da zaman zaman istenmeyen durumlara neden olabiliyor. Şiddete başvuran taraflar aralarındaki sorunları içinden çıkılmaz bir hale sokuyorlar. Peki bir kiracının yaşadığı tartışma sırasında ev sahibini darp etmesi durumunda ne olur? Kiracılık ilişkisi bu olayın ardından nasıl yol alır? 

KİRACI EĞER EV SAHİBİNİ DARP EDERSE!

Kiracılar ile ev sahipleri arasında kurulan ilişkiler saygı çerçevesinde yürütülmek zorundadır. Tarafların içerisine düştükleri bir anlaşmazlık varsa bunun hukuki yolları kanunla belirlenmiştir. Ancak yine de zaman zaman öfkesine yenilenler şiddetle sonuçlanan olaylara karışabiliyorlar. Peki ev sahipleri eğer kiracılarından şiddet görürseler ve darp edilirseler ne olur, hakları nelerdir? 

Kiracı kira sözleşmesi yaparak kiralamış olduğu evi özenle kullanmakla mükelleftir. Bu özenle kullanım içerisinde komşularla iyi ilişki kurulması da ev sahibi ile saygı esaslı diyalog kurulması da yer almaktadır. Eğer kiracı ev sahibini darp ederse bu özenle kullanma yükümlülüğünün aksi yönünde bir davranış sergilemiş olur. Yargıtay'ın emsal kararları ile de bu şekilde bir şiddetin sonuçları bellidir. 

Ev sahibini darp eden kiracılar açısından konunun farklı sonuçları olacaktır. Öncelikle ev sahibi kira sözleşmesini bu darp olayını gerekçe göstererek tek taraflı olarak hemen bildirim yapmaksızın feshetme hakkına sahiptir. Kiracının bu duruma pek itiraz etme hakkı yoktur. Ancak kiracının ödemek zorunda kalacağı bedel bununla da sınırlı kalmaz. Gerçekleşen darp ile alakalı olarak ev sahibi kiracı aleyhinde şikayetçi olarak ceza davası açılmasını sağlayabiliyor. Bu durumda hapis ve para cezası gibi ihtimaller gündeme gelebilir.

SONRAKİ HABER