Ev Sahiplerine Yeni Fırsat! Matrah Artırımı Yapıp 2.548 TL Ödeyen Cezadan Kurtulacak!

TBMM'de görüşülmeye başlanacak olan yapılandırma paketi ile alakalı yasa teklifinde ev sahiplerine de bir fırsat tanındığı bildirildi. Buna göre ev sahipleri matrah artırımı yaparak vergi denetiminden kurtulmuş olabilecekler.
Ev Sahiplerine Yeni Fırsat! Matrah Artırımı Yapıp 2.548 TL Ödeyen Cezadan Kurtulacak!

Yapılandırma paketi tüm Türkiye'de farklı kesimlerde büyük bir heyecana neden oldu. Vatandaşlar devlete olan borçlarını yasal takip altına girmeden ödeyip bu yükten kurtulma imkanı bulacaklarç Son yapılan yapılandırma kanunundan yeni yapılandırma kanununun farkı ise matrah artırımı imkanı geytirilmesi oldu. Bu matrah artırımından ev sahipleri de yararlanabilecekler.

Yasa teklifine göre geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan vatandaşlar belirli sınırların altında kalmamak üzere matrah artırımı yapabilecekler. Bu matrah artırımı işlemini yapan ev sahipleri herhangi bir vergi denetimine uğrayıp ceza ödeme risklerini de tamaen ortadan kaldırabilecekler.

Gayrimenkul sahipleri için matrah artırımlarının sınırları da belirlendi. Buna göre 2016 yılı için alt sınır 9.400 TL, 2017 yılı için alt sınır 9.960 TL, 2018 yılı için alt sınır 10.580 TL, 2019 yılı için alt sınır 11.240 TL ve 2020 yılı için alt sınır 12.740 TL'den az olamayacak. Ayrıca matrah artırımı yapanlar o yıl için istisna tutarını kullanamayacaklar.

MATRAH ARTIRIMI YAPANLAR NE KADAR VERGİ ÖDEYECEK?

Matrah artırımı yapanların yüzde 20 oranında vergi ödeyecekleri bildirildi. Ancak burada bir istisna uygulanabilecek. Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri matrah artırımı yapacakları yıla dair yıllık beyannameleri yasal süresinde vermiş, tahakkuk eden vergileri yine süresinde ödemiş olanlar yüzde 15 oranında vergiye tabi olacaklar. Borcuna sadık vergi mükelleflerine yüzde 5 indirim yapılmış olacak. Matrah artırımı ile tahakkuk edecek olan vergiler ise 6 eşit taksitle 2 aylık periyotlarda toplam 1 yıl içinde ödenecek.

EV SAHİPLERİ NE KADAR ÖDEME YAPACAKLAR?

TBMM'de görüşülecek olan yapılandırma paketi yasalaştıktan sonra hiç kira beyannamesi vermemiş olan ev sahiplerine beyanname verme imkanı doğacak. 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılları için ev sahipleri kira beyannamesi verebilecekler. Bu hak yalnızca sadece kira geliri olan ev sahiplerine verilecek.

Ev sahiplerinin matrah artırımı sonrasında ödeyecekleri tutarlar da belli oldu. Buna göre yasal sınırlar belirleyici olacak. 2016 yılı için alt sınırdan matrah artırımı yapan ev sahipleri 9.400 TL beyan etmek zorunda olacaklar. Bunun yüzde 20'sini de vergi olarak ödemek zorunda kalacak ev sahipleri 1.880 TL ödeme yapacaklar. 2017 yılı için alt sınır olan 9.960 TL beyan eden ev sahipleri 1.992 TL, 2018 yılı için 10.580 TL beyan eden ev sahipleri 2.116 TL, 2019 yılı için 2.248 TL beyan eden ev sahipleri 2.248 TL ve 2020 yılı için 2.548 TL vergi ödemesi yapacaklar. Bu matrah artırımını yapan ve vergi ödemelerini gerçekleştiren ev sahipleri ilgili yıllar için denetimden muaf olup herhangi bir ceza ile de karşı karşıya kalmayacaklar.