Ev Satın Alırken Tapu Masraflarını Kim Öder?

Ev satın alma sürecinde genelde ev satın almak isteyen kişiler masrafları hesaplarken tapu masrafını hesaplamaya katmayı ihmal ederken aslında günümüzde ödenen masraf tutarı oldukça yüksektir.
Ev Satın Alırken Tapu Masraflarını Kim Öder?

Ev satın alma sürecinde genelde ev satın almak isteyen kişiler masrafları hesaplarken tapu masrafını hesaplamaya katmayı ihmal ederken aslında günümüzde ödenen masraf tutarı oldukça yüksektir.

Eskiden tapu harcı hesaplaması için rayiç bedel kullanılırken, yapılan yasal düzenlemeler ile beraber sonradan ceza ödememek adına artık gerçek satış bedeli beyan edildiği için ödenen tapu harcı rakamı da yükselmektedir. Peki, ev satın alırken tapu masrafını kim öder?Tapu Masrafları Ne Kadar Tutuyor?

Ev satın alırken önemli masraf kalemlerinden biride tapu masrafıdır. Özellikle de gerçek konut satı bedelinin beyan edildiği satış işlemlerinde tapu harcı oldukça yüksek tutarken son yıllarda Maliye Bakanlığı tarafından yapılan sıkı denetimler konut satışında bu rakamın doğru beyan edilmesini zorunlu kılmaktadır. Ev satın alırken tapu masrafı beyan edilen satış bedeli üzerinden hesaplanmakta olup alıcı ve satıcı taraftan ayrı ayrı olmak üzere binde 20 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Örnek Tapu Harcı Hesaplama İşlemi

Tapu harcı hesaplaması için binde 20 oranı temel alınmakta olup alıcı ve satıcı taraf için ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir. Örneğin 200 bin liralık bir daire satışı için alıcı ve satıcı taraftan ayrı ayrı hesaplanmak üzere;

200.000 / 1.000= 200

200 X 20 = 4.000 TL

Toplamda 8 bin lira tapu harcı tahsilatı yapılır.

Tapu Harcını Kim Öder?

Tapu harcı ödemesini alıcı ve satıcı taraf ayrı ayrı kendisi adına yapar. Yani yukarıdaki hesaplamadan gidersek 200 bin liralık bir konut satışı için konutu satın alacak olan taraf 4 bin lira ve konutu satacak olan taraf 4 bin lira olmak üzere 8 bin lira tapu harcı ödemesi yapılır.

Ancak tarafların karşılıklı anlaşma sağlaması durumunda toplam ödenmesi gereken 8 bin liralık bu tutarı bir tarafın ödemesi de mümkündür. Burada önemli olan tarafların konut satışı esnasında karşılıklı olarak mutabakata vararak anlaşma sağlamasıdır. Dikkat edilmesi gereken konu ise özellikle de konut kredisi kullanılarak satın alınan evlerde konut satışı değerini düşük göstererek daha az tapu harcı ödeme yoluna gidilmemesidir. Çünkü Maliye Bakanlığı bankaların sisteminden bu durumu tespit ederek usulsüzlük cezası uygulamaktadır. Kaynak: emlak365.com