Evden çıkmak için kiracılar kira sözleşmesinin süresinin sonunu beklemek zorunda mı?

Kiracı kira sözleşmesinde yazılı kayıt altına alınan sözleşme süresinin sonunu beklemeden evden çıkarlarsa ne olur? Kiracıların sözleşme süresini doldurmaları şart mı?
Evden çıkmak için kiracılar kira sözleşmesinin süresinin sonunu beklemek zorunda mı?

Ev sahipleri ile kiracılar arasında çeşitli konularda anlaşmazlıklar çıkabiliyor. Kira sözleşmeleri ile taraflar aslında haklarını ve yükümlülüklerini belirliyorlar. Bu haklar ve yükümlülükler kapsamında ev sahipleri ile kiracılar arasında bir ilişki tesis ediliyor. Lakin çoğu zaman buna rağmen arada ihtilaflı konular olabiliyor. Kiracıların kira sözleşmelerinde yazılı olan süre dolmadan evden çıkmak istemeleri de bu ihtilaflar arasında yer alıyor.

KİRA SÖZLEŞMESİ SÜRESİ DOLMADAN EVDEN ÇIKILIR MI?

Kira sözleşmesi ev sahipleri ve kiracılar için bağlayıcı belgelerdir. Bir kira sözleşmesinde eğer belirli bir süreliğine sözleşme yapılmamışsa 1 yıllık süre uygulanmaktadır. Bu 1 yıl için ev sahibi her ay kira geliri elde etme hakkına sahip olur. Kiracılar ise 1 yıl boyunca aynı şartlarda evde kiracı olma hakkını elde ediyorlar. İki taraf da hak sahibi oluyorlar. Ev sahibi kiracıyı nasıl bu süre dolmadan evden çıkaramıyorsa kiracı da 12 ay boyunca kira ödemesi yapmak durumundadır.

Kira sözleşmesinin süresi sona ermeden kiracı evden çıkmak istediğinde ise ev sahibinin zararı olacaktır. Kira sözleşmesi ile garanti altına alınan kira geliri sekteye uğrayacak olan ev sahibi kusuru olmamasına rağmen mağdur olacaktır. Dolayısıyla kiracının burada ev sahibini kasten zarara uğratma gibi bir niyeti olmasa da ev sahibinin mağduriyetinden kira sözleşmesindeki imzadan dolayı kiracı sorumlu olacaktır.

Esasında kira sözleşmesi süresi bitmeden evden çıkan kiracı kalan ayların tamamının kira bedelini ev sahibine ödemek zorundadır. Lakin kanun burada kiracılara özel bir uygulama yapmaktadır. Ev sahibi kiracıdan bu konuda şikayetçi olursa mahkemeler bahsi geçen evin ortalama kaç ayda kiraya verilebileceğini emsallerine bakarak belirler. Evin olduğu muhitte evlerin kaç ayda kiraya verildiğine bakılır. Bu süre tespit edildikten sonra kiracıdan o kadar ay kadar kira bedeli talep edilir. Bu da genellikle 3 ay şeklinde uygulanmaktadır.