Hazine Arazisi Tapusu Hakkında Merak Edilenler

Bir kişinin hazine arazileri üzerinde hak sahibi olabilmesi için ya o araziyi kullanıyor olması ya da araziden faydalanıyor olması gerekir.
Hazine Arazisi Tapusu Hakkında Merak Edilenler

Bir kişinin hazine arazileri üzerinde hak sahibi olabilmesi için ya o araziyi kullanıyor olması ya da araziden faydalanıyor olması gerekir.

Hazine arazilerinin mülkiyeti devlete aittir. Bu arazilerden bazılarının tescilleri hazineye yapılmış olup bunlara özel mülkiyetli arazi denir. tescili yapılmamış olanlara ise genel mülkiyetli hazine arazisi adı verilir. Söz konusu arazilerin bir bölümü hak sahibi kişilerce tapuya onaylatılır. Söz konusu arazileri örneklendirecek olursak; orman alanları içerisinde bulunmayan, tapuya onaylatılırken sahibi bulunamayanları göz önüne alabiliriz. Peki hazine arazisi tapusu nasıl alınır?

Hazine Arazisi Tapusu Hakkında Merak Edilenler

2/B Kanunu


2/B olarak adlandırılan 6831 sayılı Orman Kanunu bazı araziler orman alanlarından ayırmıştır. İlgili kanunla birlikte bu arazilere ilaveten devlete ait ziraat arazilerinin hak sahiplerine satışının önü açılmıştır. İl ve ilçe merkezlerinde sırasıyla defterdarlık ve mal müdürlükleri bu işlemleri yürütürler.

Maliklik Hakkına Kimler Sahip Olur?


Bir kişinin hazine arazileri üzerinde hak sahibi olabilmesi için ya o araziyi kullanıyor olması ya da araziden faydalanıyor olması gerekir. Söz konusu kanun yürürlüğe girmeden evvel düzenlenen ve güncellenen listelere veya kadastro zabıtlarına göre hazırlanan tapu belgelerine bakılarak, 31.12.2011 tarihinden evvel arazi üzerinde hak sahibi olanlardan taşınmazları satın almak için, belirlenen süreye uygun olarak başvuru yapanlar ve ücrete itirazda bulunmayanlar malik kabul edilir.

Ayrıca kanunun yürürlük tarihinden sonra hazırlanan ve yenilenen listeler ya da kadastro zabıtları göz önüne alınarak oluşturulan tapu belgelerinde 31.12.2011'den evvel kullanıcı olanlardan süresi içinde başvuru yapanlar ve ücrete itirazda bulunmayanlar da hak sahibi kabul edilmiştir. İlk durum için 6 ay içinde, ikinci durum için ise 8 ay içinde idareye başvurma şartı getirilmiştir.

​Tapu Alımı


Satın alma işlemi Defterdarlık, Emlak Müdürlüğü veya Milli Emlak Müdürlüğü'ne veya mal müdürlüğüne verilen dilekçe ile başlar. Verilen dilekçede ada/parsel numarası, açık adresi gibi özellikler bulunmalıdır. İhalenin yapılacağı gün ve saat başvuran kişiye daha sonra bildirilir.Taşınmazın satışının hak sahibine yapılmasının uygun bulunması halinde hak sahibine bildirim yapılır Bildirimi takip eden 15 gün içerisinde taşınmazın ödemesi yapılır. Ödeme peşinen veya taksitle yapılabilir. Başvuruda bulunan kişi, arazinin tapusunu alabilmek için ödemenin tamamını yapmak zorundadır. Aksi takdirde geri kalan borca ve yasal faizine yetecek kadar teminat veya ipotek göstererek tapuyu alabilir.