Hisseli Arazide Habersiz Satış Yapılırsa Ne Olur, İşlem İptal Edilir Mi?

Hisseli Arazide Habersiz Satış Yapılırsa Ne Olur, İşlem İptal Edilir Mi?
Hisseli arazilerde satış işlemlerinin ne şekilde olabileceği, uygulamalarda hangi detaylar bulunduğu merak ediliyor. Hisseli bir arazide hissedarlardan habersiz satış yapılırsa ne olur?

Hisseli arazilere ilişkin satış işlemlerine dair detaylar oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir hissedar pay sahibi olduğu arzideki mülkiyet hakkını istediği gibi satabilir mi? Hisseli arazilerdeki hisse satışlarında herhangi bir kısıtlama bulunur mu? Hissedarlardan habersiz yapılan satışların iptal edilme durumu bulunur mu? Hisseli arazi satılırken hangi ayrıntılara dikkat edilmesi gerekir?

HİSSELİ ARAZİ SATIŞI YAPILIRKEN HİSSEDARLARA HABER VERMEK ŞART MI?

Hisseli bir arazinin satışının yapılması bazı kuralların uygulanmasını gerektirmektedir. Hissedarlar arasında kurulmuş olan doğal ortaklığa dair işlem yapılırken Şufa Hakkı dikkate alınmaktadır. Bir hissedar hisseli arazideki hissesini hissedarların dışında birisine satacakları durumda şufa hakkı devreye girmektedir. Bu hak bir ön alım hakkıdır. Dolayısıyla hisseli bir arazide hissedarlar dışında birisine satış yapılacağı sırada ön alım hakkı hissedarlara aittir. Hissedarlara haber verilmeksizin dışarıdan birisine satış yapılıp hisse devrinde bulunulması yasal değildir.

HABERSİZ SATIŞ YAPILIRSA NE OLUR?

Hissedarlardan habersiz bir şekilde satış yapılarak hisse sahibinin haklarının dışarıdan üçüncü bir kişiye geçmesi durumunda ana hissedarların bazı kanuni hakları doğmaktadır. Mahkeme yolunu kullanan ana hissedarlar bu yasalara uygun olmayan hisse devrinin tapu tescilini iptal ettirebilirler. Hatta hisseyi satın alan kişi ödediği ücretin büyük kısmından da olabilir. Bu konuda mahkemenin vereceği karar belirleyici olmaktadır. Hisseli bir arazine ön alım hakkı hissedarlara aittir ve satış yapılacaksa önce hissedarlara teklif yapılmalıdır.

İCRADAN YAPILAN SATIŞLAR KAPSAM DIŞI

Hisseli bir araziden icra kanalıyla satış yapılırsa o zaman ön alım hakkı devreye girmemektedir. Hissedarın borcundan dolayı hissedarın payı icra yoluyla satışa çıkarılır ve üçüncü kişiler tarafından satın alınabilir. İcra kanalıyla yapılan satışlara diğer hissedarlar da katılım gösterip hisseyi satın alabilirler.