İmar Planının Askıya Çıkması / Alınması Ne Demek?

Belirli bir alanın üzerindeki yapılaşmanın nasıl olacağını tüm detayları ile gösteren, kadastral durumun da üzerine işlendiği planlara imar planı adı verilmektedir. İmar planı yetkili olan kurum ve kuruluşların beraberliği ile plan kapsamında yer alan idarelerin ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmaktadır.
İmar Planının Askıya Çıkması / Alınması Ne Demek?

Belirli bir alanın üzerindeki yapılaşmanın nasıl olacağını tüm detayları ile gösteren, kadastral durumun da üzerine işlendiği planlara imar planı adı verilmektedir. İmar planı yetkili olan kurum ve kuruluşların beraberliği ile plan kapsamında yer alan idarelerin ortak çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılmaktadır.

İmar Planı Nedir?

İmar kanunu mevzuatına göre İmar Planı; tasdikli halihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş olarak nazım imar planı durumu işlenmiş olarak nazım imar planı

esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları işlenmiş planlara denilmektedir.

İmar Planının Askıya Çıkması Ne Demek?

Belediyeler tarafından çıkarılan yeni imar planları ya da imar planında yapılan değişiklikler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girer. Yapılan değişiklik bakanlık tarafından onaylandıktan sonra ilgili kurumun kendisine gönderilir.

Bu planlar ilgili belediye ya da kurum tarafından bir ay süresince ilan edilmek zorundadır. İşte yapılan bu ilan etme işlemine imar planının askıya çıkması adı verilmektedir. 1 ay süresince plan herkesin erişimine açık olacak şekilde yayımlanmak zorundadır.

İmar Planının Askıdan Alınması Ne Demek?

İmar planının askıda kaldığı 30 günlük sürenin dolmasının ardından verilen ilanın kaldırılması işlemine ise imar planını askıdan almak adı verilmektedir. Bu sürenin dolması aynı zamanda imar planına itiraz etme hakkının da sona ermesi anlamına gelmektedir. İtiraz süresinin dolması nedeni ile imar planının askıdan alınması büyük önem taşımaktadır. Çünkü imar planı askı süresi boyunca yapılmayan itirazlar bu planın kabul edildiği anlamını taşımaktadır.

İmar Planını Kim Yapar?

Şehirlerde imar planı yapılması ve imar planı değikliği gibi durumlarda koordinasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sağlamakta olup bakanlığın yönetimi altında imar planı yapılacak olan büyük şehir belediyesi ile valilik ortaklaşa bir çalışmaya imza atmaktadır.

Kısaca özetlemek gerekirse imar planlarını belediyelerle valilik ortaklaşa olarak yaparlar, imar planı onayı ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilir. Bakanlık tarafından onay verilen planlar 1 ay süre boyunca askıda kalır ve bu süre boyunca itiraz edilmediği takdirde onay almış kabul edilir. Kaynak: emlak365.com