İskanı Balkonsuz Alınan Gayrimenkule Sonradan Balkon Yapımı

İskanı balkonsuz şekilde alınan gayrimenkuller için sonradan balkon yapılabilir mi sorusunu haberimizde sizler için paylaşıyoruz.
İskanı Balkonsuz Alınan Gayrimenkule Sonradan Balkon Yapımı

İskanı balkonsuz şekilde alınan gayrimenkuller için sonradan balkon yapılabilir mi sorusunu haberimizde sizler için paylaşıyoruz.

Balkonsuz yapılara, gerekli prosedürler yerine getirildiği takdirde sonradan balkon yapımı için yapım izni veriliyor.

Mimari projede yer almayan ve binanın iskanı balkonsuz şekilde alınan konutlara, sonradan balkon yapılabilir mi?

Mimari projenin de uygun olması koşulu ile eve ya da farklı amaçla kullanılacak herhangi bir konuta ekstra balkon nasıl yapılır?

Prosedürler Çerçevesinde Ekstra Balkon Yapılabilir

Gayrimenkullünde balkonu olmayan ve balkon yaptırmak isteyen konut sahibi, gerekli izinleri alarak ve prosedürleri yerine getirerek balkon yapımını gerçekleştirebilir.

Kaçak sınıfına girmeyen yapısal değişiklikler yapılabilir. Fakat bu işlemi gerçekleştirmek için ilgili kanunlar kapsamında gerekli izinler alınarak ve müracaatlar da bulunarak gerçekleşebilir.

İskanlı bir yapıda onaylanmış mimari projeye uymayan, izinsiz yapılmış herhangi bir inşaat kaçak sınıfına girer.
Gayrimenkule, mimari projesinde yer almayan bir balkon eklemek için yapılması zorunlu olan işlemlerin takip edilmesi gerekir.

Kat Mülkiyeti Kanunu çerçevesinde binada gerçekleşecek yapısal değişiklikler için kat maliklerinden olur alma ön şartı bulunmaktadır.

Kat Maliklerinin İzni Olması Gerekiyor

Kat Malikleri Kanunu'nda yer alan, bağımsız alanların tümünün yeni eklenen bu alanla birlikte yeniden hesaplanması başka bir konu oluyor. Ekleme yapılan bölüm üzerinden kat irtifakı yeniden hesaplanarak, kurulan yeni kat irtifakının tescil edilmesi sürecinin başlatılması gerekli.

Kat Maliklerinin izni olmadan yapılan inşaatlar, hukuki sürecin başlamasına neden olabilir.

İzinsiz inşaat ile kat maliklerinin, hem belediyeye şikayet etme hem de Sulh Hukuk Mahkemeleri'nde dava açma hakkı bulunuyor. Bu nedenden dolayı, kat maliklerinin onayının alınmasının ardından belediyeye müracaat edilerek izin işlemleri başlatılır.

Ruhsat Almayan Yapılara Para Cezası

Balkon bulunmayan ve iskanı balkonsuz şekilde alınan binaların ek balkon yapabilmesi için bağlı bulunan belediyeye başvuru yapılması ve ruhsatın alınması zorunludur. Ruhsat alınmadan yapılan balkonlar konusunda 3194 sayılı İmar Kanunu esas alınır.

3194 sayılı İmar Kanunu ile, 32. ve 42. maddeleri uyarınca ruhsatsız inşa edilen balkonlara yıkım kararı uygulanabilir. Bunun yanı sıra para cezası da verilebilir.

Ruhsatsız yapılar için belediyenin tespiti veya şikayet üzerine belirlenen gayrimenkullere cezai uygulamalar işleme konulur.
Herhangi bir cezai işlemin uygulanmaması için, ilk olarak kat maliklerinin izninin alınması, daha sonra da belediyelerden ruhsat izninin çıkması ile sorunsuz şekilde inşaatı gerçekleştirebilirsiniz.